Košice

Prehľad podujatí 31. týždeň – 26.07.2019

 

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 31. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

 

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

________________________________________________________________________

Viera Horniaková (dočasne zastupujúca Beátu Penxovú-Mačingovú)

RO SSN Košice, 0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore