Tlačové správy

Pri príležitosti 60. výročia vzniku univerzity a Medzinárodného dňa stromov vysadila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nové stromy

Od roku 1872 si 20. októbra pripomíname Medzinárodný deň stromov. Jeho hlavným cieľom je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili psychologickú, estetickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

Na jednu z hlavných myšlienok Medzinárodného dňa stromov nadviazala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá v pondelok 21. októbra 2019 vysadila nové stromy pri príležitosti tohto dňa a 60. výročia vzniku univerzity. Výsadby stromov sa zúčastnili rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., ako aj predstavitelia vedenia univerzity, fakúlt a univerzitných pracovísk. Jeden zo stromov vysadili tiež členovia Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá si v týchto dňoch pripomína svoje 10. výročie vzniku.

V nádväznosti na celosvetový Klimatický štrajk ako aj 60. výročie UPJŠ v Košiciach sme sa rozhodli prispieť k skvalitneniu životného prostredia. Dnes sme preto vysadili prvých 10 drevín pri univerzitných budovách na Moyzesovej 9. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v ďalšom období, kedy by sme chceli vysadiť celkovo 60 stromov v univerzitných areáloch po celých Košiciach, keďže univerzita si tento rok pripomína 60. výročie svojho založenia,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V univerzitnom areáli na Moyzesovej ulici tak pribudlo celkovo sedem stromov a tri kríky. Medzi objektami Aristoteles, Minerva a Univerzitnou knižnicou UPJŠ bol vysadený

hybridný ružovo kvitnúci pagaštan mäsový. Pred budovou Aristoteles vyrástli lipa veľkolistá, pagaštan konský, štyri kusy katalpy fargesovej a tri kusy tavole kalinolistej Diabolo.

Všetky výpestky sú v kategórii dobre pripravenej na výsadbu. Majú založený dobre formovaný a hustý koreňový bal, ktorý zaručuje šancu na úspešné prijatie.  Dreviny boli dopestované a prepravované v objemných plastových pestovateľských nádobách. Sadenice majú primerané, dostatočne veľké rozmery vhodné do reálnych podmienok výsadby v mestskom prostredí, no spadajú ešte do kategórie veľkosti zvládnuteľnej pri výsadbe ľudskou silou bez významnejšej technickej podpory,“ uviedol Ing. Robert Gregorek, PhD. z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ktorý sa podieľal na príprave výsadby stromov v spolupráci s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu a Rektorátu UPJŠ.

Uvedeným krokom univerzita nadviazala na jeden zo svojich cieľov zo zverejneného dokumentu „UPJŠ v Košiciach ako budúca zelená univerzita v budúcom zelenom meste“ (https://www.upjs.sk/public/media/21507/upjs-zelena-univerzita-200919.pdf) vysadiť celkovo 60 stromov v univerzitnom areáli. V najbližšom období preto univerzita bude vo výsadbe nových drevín pokračovať.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD., tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore