Tlačové správy

Zhanobenie židovského cintorína v Námestove

VYHLÁSENIE

Dňa 16.12. 2019 došlo v Námestove k bezprecedentnému prejavu barbarstva. Neznámi páchatelia znesvätili miesto posledného odpočinku židovských obyvateľov Námestova. Pováľali najmenej 59 náhrobných kameňov na miestnom židovskom cintoríne. Náhrobné kamene ostali nedotknuté dlhé desaťročia, prežili i obdobie druhej svetovej vojny, ktorá do nenávratna odniesla tých, ktorých potomkovia sa dnes mali o hroby svojich blízkych starať. Áno, boli to miestni obyvatelia, ktorí si uvedomili, že o hroby sa príbuzní už postarať nemôžu, pretože vyleteli hore komínom. Neznámi páchatelia zničili dlhoročnú oddanú prácu občianskeho združenia Pamätaj, na čele ktorého stojí Karol Kurtilík. To sa roky staralo o dôstojný vzhľad cintorína. Barbarstvo tohto trestného činu sa dá porovnať so skutkami hnutia Taliban v Afganistane, ktoré ničilo nesmierne vzácne pamiatky, a tiež s činmi príslušníkov islamského štátu, ktorí búrajú a plienia všetko kresťanské, čo im do cesty na dobývaných územiach príde.

Neznámi páchatelia si svoj hnev, frustráciu, nenávisť, alebo možno len negatívnu energiu nevybitú poctivou prácou namierili na miesto posledného odpočinku tých, ktorí sa brániť nevedia. Nezničili len náhrobné kamene, ale pošliapali úsilie všetkých slušných občanov o pokojné spolužitie všetkých Oravčanov bez rozdielu.

Mnohí prívrženci extrémistických hnutí a sympatizanti s konšpirátormi a inými klamármi dvíhajú varovný prst a hlasne sa dožadujú práva na uplatnenie slobody prejavu. Neuvedomujú si, alebo si nechcú uvedomiť, že prekrúcanie faktov či vedomé šírenie klamstva nemá so slobodou prejavu nič spoločné. Neuvedomujú si, alebo si nechcú uvedomiť, že vedomá manipulácia  s emóciami s cieľom  obohatiť sa,  či získať politické body je cestou do pekla, ktoré už v minulosti raz prepuklo a začali známou Krištáľovou nocou v nacistickom Nemecku. Dôkazom toho je náhodne-nenáhodný časový sled udalostí dňa 16.12. 2019. Vynesenie rozsudku v kauze  T.E. Rostasa a zničenie námestovského cintorína delí len niekoľkohodinový odstup.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku prosí všetkých slušných občanov Slovenska, aby nezostali mlčiacou väčšinou.

Richard Duda

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore