Tlačové správy

Aktivity Európskej iniciatívy židovských cintorínov na Slovensku

Európska iniciatíva židovských cintorínov ESJF – nemecká medzinárodná mimovládna organizácia, začala svoju misiu v roku 2015. Vychádzala zo smutného stavu –  tisíce židovských cintorínov sú v Európskej únii zanedbané, pretože potomkovia tam pochovaných zosnulých skončili svoju životnú púť v koncentračných táboroch. S využitím najmodernejšej technológie dronov ESJF od roku 2015 mapuje a oploťuje židovské cintoríny. Projekt je spolufinancovaný Spolkovou republikou Nemecko. V súčasnosti je v siedmich krajinách strednej a východnej Európy chránených už 123 lokalít.

Cintoríny sú naše spoločné dedičstvo a ich osud leží v našich rukách. S týmto presvedčením spolupracuje táto nezisková organizácia s miestnymi orgánmi, občanmi a židovskými komunitami. Na Slovensku to je Ústredný zväz židovských náboženských obcí.

Vzdelávacie projekty ESJF na Slovensku

Pilotný vzdelávací projekt sa začal seminárom a odbornou prípravou učiteľov, ktorý sa konal v polovici septembra 2019 v Bardejove. Predstavil 7 pedagógom metodologické a pedagogické základy vzdelávania o judaizme.  Účastníci ich budú môcť prispôsobiť svojim individuálnym vyučovacím potrebám a postupom.

Po príprave učiteľov nasledovali vzdelávacie projekty na stredných školách, ktoré sa konali od 7. do 25. októbra 2019. Ich cieľovou skupinou boli študenti na siedmich východoslovenských stredných školách – v Snine, Prešove, Bardejove, Humennom a Medzilaborciach.

Skúsení pedagógovia, Dr. Ján Hlavinka a Michala Loníčková z Dokumentačného centra holokaustu Bratislava, ako partneri ESJF a ÚZŽNO prednášali o židovskej histórii jednotlivých regiónov. Študenti sa dozvedeli o typickom spôsobe židovského života, naučili sa čítať dátumy v hebrejčine, čo im umožnilo zapojiť sa do projektu mapovania židovských cintorínov. Nasledovali návštevy samotných cintorínov. Osobitne vytvorený pracovný list umožnil študentom skúmanie lokality samostatne alebo v skupinách. Takéto aktivity sú jedinečným príkladom participatívneho vzdelávania.

Vzdelávacie projekty ESJF sú do maximálnej možnej miery integrované do miestneho kontextu a miestnych reálií.  V Humennom sa, napríklad, k skupine študentov pripojil zástupca židovskej komunity, ktorý sa podelil o svoje bezprostredné skúsenosti so židovským životom v meste. V spolupráci s učiteľmi sú vzdelávacie projekty ESJF prepojené s učebnými osnovami a sú založené na už existujúcich vedomostiach a záujmoch študentov. Týmto prístupom sa posilnili očakávané vzdelávacie výstupy a zvýšila aktivita zapojených študentov.

Po ukončení vzdelávacích projektov na Slovensku ESJF v súčasnosti vyhodnocuje spätnú väzbu od učiteľov a študentov s cieľom zlepšiť vzdelávaciu stratégiu a povzbudiť ďalšiu generáciu, aby zachovávala svoje kultúrne dedičstvo.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore