Tlačové správy

Deň hvezdární a planetárií

Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na 6. ročník podujatia Dňa hvezdární a planetárií. Podujatie bude plné aktivít prezentujúcich odbornú a popularizačnú prácu slovenskej astronómie. Konať sa bude 15.marca 2020 so začiatkom o 15:00 hod.

V prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii bola založená tradícia pod názvom Európsky deň planetárií. V roku 2014 sa na celoslovenskej koordinácii, propagácii a zjednotení termínu tohto podujatia dohodla
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove so Slovenským zväzom astronómov a astronomickými zariadeniami na Slovensku. Výsledkom bolo zastrešenie aktivít pod spoločným názvom Deň hvezdární a planetárií. Do aktivít sa zapájajú aj hvezdárne Košického
samosprávneho kraja.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka je pripomenutie si 30. výročia vypustenia Hubblovho vesmírneho teleskopu (HST) na obežnú dráhu Zeme. Pre deti sú vo hvezdárni trebišovského múzea pripravené zábavné aktivity spojené s astronómiou – vlastnoručná výroba modelov rakiet a súhvezdí. Nebudú chýbať ani astronomické rozprávky a hry. Pre dospelých je pripravená prezentácia o zaujímavostiach z vesmíru súvisiacich s 30. výročím
vypustenia Hubblovho vesmírneho teleskopu. V prípade priaznivého počasia bude zároveň prebiehať pozorovanie Slnka a večernej oblohy.

„Astronómia je trocha tajomnou vedou a vzdialeným svetom pre človeka. Práve aktívnou prácou pracovníkov hvezdární a planetárií sa obyčajný človek dozvie zaujímavé fakty a tak trocha sa prenesie do tajov vesmíru. Pre dospelých ale hlavne pre deti práve takéto
aktivity sú zaujímavou a zábavnou formou, ktorou si rozširujú svoje vedomosti a znalosti,“ vyjadrila sa riaditeľka múzea Beáta Kereštanová.

Organizátorom podujatia je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Kontaktné osoby:
Beáta Lešková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Hvezdáreň
Email: beata.leskova@muzeumtv.sk

Tel: 0902 627 882

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore