Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 12. marca 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020 rozhodol:

 I. Žiadosť Generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súhlas na vzatie do väzby:

– JUDr. Moniky Jankovskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave s dočasne pozastaveným výkonom funkcie sudcu,

– JUDr. Andrey Haitovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave,

– JUDr. Dušana Srogončíka, sudcu Okresného súdu Bratislava V,

– Zuzany Maruniakovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V,

– Mgr. Denisy Cvikovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

– JUDr. Jarmily Urbancovej, podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, poverenej vedením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

– JUDr. Ľuboša Sádovského, sudcu Krajského súdu v Bratislave,

– JUDr. Eugena Palásthyho, sudcu Krajského súdu v Bratislave,

– JUDr. Richarda Molnára, sudcu Krajského súdu v Bratislave,

– JUDr. Kataríny Bartalskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

– JUDr. Gabriely Buľubašovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

– JUDr. Davida Lindtnera, sudcu Okresného súdu Bratislava III s prerušeným výkonom funkcie sudcu,

– Mgr. Angely Balázsovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

p r i j í m a  na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o prijatí žiadosti Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na ďalšie konanie      n a d o b ú d a  právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky.

II. Ústavný súd Slovenskej republiky  d á v a  s ú h l a s  na vzatie do väzby:

JUDr. Moniky Jankovskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave s dočasne pozastaveným výkonom funkcie sudcu,

Zuzany Maruniakovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V,

Mgr. Denisy Cvikovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

JUDr. Eugena Palásthyho, sudcu Krajského súdu v Bratislave,

JUDr. Richarda Molnára, sudcu Krajského súdu v Bratislave,

stíhaných ako obvinených na základe uznesenia prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vznesení obvinenia sp. zn. VII/3 Gv 76/19/1000-57 z 9. marca 2020, v súvislosti so vznesením ktorého bola obmedzená ich osobná sloboda zadržaním dňa 11. marca 2020.

 III. Ústavný súd Slovenskej republiky  n e d á v a  s ú h l a s  na vzatie do väzby:

JUDr. Andrey Haitovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave,

JUDr. Dušana Srogončíka, sudcu Okresného súdu Bratislava V,

JUDr. Jarmily Urbancovej, podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, poverenej vedením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

JUDr. Ľuboša Sádovského, sudcu Krajského súdu v Bratislave,

JUDr. Kataríny Bartalskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

JUDr. Gabriely Buľubašovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

JUDr. Davida Lindtnera, sudcu Okresného súdu Bratislava III s prerušeným výkonom funkcie sudcu,

Mgr. Angely Balázsovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I,

stíhaných ako obvinených na základe uznesenia prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vznesení obvinenia sp. zn. VII/3 Gv 76/19/1000-57 z 9. marca 2020, v súvislosti so vznesením ktorého bola obmedzená ich osobná sloboda zadržaním dňa 11. marca 2020.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore