Tlačové správy

TUKE chce pomôcť v boji proti koronavírusu – začala tlačiť ochranné pomôcky pre zdravotnícky personál nemocníc.

Svet a najmä Európu v súčasnosti sužuje pandémia COVID-19, ktorá sa nekontrolovateľne šíri a postihuje postupne všetky oblasti života. Najväčšie nebezpečenstvo nákazy hrozí ľuďom, ktorí pracujú v tzv. prvej línii, sú to najmä záchranári a zdravotnícky personál, ktorí prichádzajú do bezprostredného kontaktu s postihnutými pacientmi. Pre zvýšenie ich bezpečnosti je nevyhnutné zabezpečiť týmto profesiám pomôcky, ktoré dokážu v čo najväčšej miere eliminovať prenos nákazy a práve tento sortiment je na svetovom trhu momentálne najviac nedostatkový.

Technická univerzita v Košiciach sa pridala k mnohým, ktorí chcú v tejto chvíli pomôcť a rozhodla sa načas pozastaviť výskum v niektorých svojich špecializovaných laboratóriách, aby sa jej výskumné sily mohli sústrediť na vývoj zariadení a materiálov, ktoré by mohli v tejto neľahkej dobe pomôcť. Pracovníci Strojníckej fakulty TUKE v spolupráci so spoločnosťou Biomedical Engineering s.r.o. a súčinnosťou firmy Q-MEDICAL, s.r.o. pripravili projekt pre výskum, výrobu a aplikáciu trvalých respirátorov určených na ochranu proti koronavírusu. Spojením týchto subjektov došlo k urýchlenej realizácii projektu a následnej distribúcii hotových produktov.

„Na TUKE bolo zriadené inovačné centrum pre návrh a výrobu trvalých respirátorov a iných ochranných pomôcok pre boj s koronavírusom. Zapojením moderných technológií, 3D tlače, a vstrekovacích technológií naši výskumní pracovníci chcú aspoň takouto malou troškou prispieť a podporiť prácu zdravotníkov, občanov a zabezpečiť ich ochranou záchranu životov pacientov,“  povedal dekan Strojníckej fakulty prof. Jozef Živčák.

TUKE sa prostredníctvom Strojníckej fakulty zapojila do výzvy „Pomôž nemocnici“ https://pomoznemocnici.sk/, prostredníctvom ktorej sa momentálne tlačia ochranné prostriedky. Súčasťou centra je aj vlastný návrh a výroba ochranných štítov, hlavne pre lekárov.

Taktiež Strojnícka fakulta prostredníctvom Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania zaškolila pracovníkov VÚSCH, a.s. pre prácu s termovíziou. Fakulta poskytla tomuto ústavu nakalibrovanú termovíznu kameru pre monitorovanie a selekciu pacientov priamo pri vstupe.

Zapojené pracoviská Strojníckej fakulty TUKE:

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Prototypové a inovačné centrum, Katedra strojárskych technológií a materiálov a Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva.

Kontakt:

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., člen riešiteľského tímu, radovan.hudak@tuke.sk , 0905 820 734

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore