Tlačové správy

GOSKA za zatvorenými dverami

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pomáha spríjemniť dlhé chvíle všetkým, najmä škôlkárom, školákom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí
rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu ostávajú v pohodlí svojich domovov.
„Uvedomujem si náročnosť súčasného obdobia, najmä psychickú záťaž, tak na dospelých ako aj na deti. Taktiež si uvedomujem, že čoraz viac nám chýbajú sociálne kontakty a zmysluplné tvorivé
činnosť, ktoré prinášajú radosť a uspokojenie. Naša inštúcia promptne na túto novú situáciu zareagovala. „GOS-ka online“ je leitmotívom našej aktuálnej kultúrnej ponuky, ktorú prostredníctvom nášho webového portálu a sociálnych sietí ponúkame širokej verejnosti. Ako úplnú samozrejmosť
vnímam šitie ochranných rúšok na tvár, keďže textilná dielňa Domu tradičnej kultúry Gemera je na to priam stvorená. Tak po stránke technického a materiálneho vybavenia, ako aj personálneho
obsadenia,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná.

GOS v týchto dňoch už zverejňuje na svojich Youtube a Facebook kanáloch krátke retro filmy a dokumenty zo 60. a 70. rokov ktoré vznikali vďaka nadšencom, amatérskym filmárom z klubu
Gemerfilm pri GOS Rožňava. Kto má chuť naučiť sa základy gemerských čardášov, výukové video je tiež k dispozícii na Youtube kanáli GOS. Z oblati tradičnej gemerskej gastronómie sú pripravené video recepty v réžii GOS, ktoré sa postupne zverejňujú. Zároveň kreatívny tím GOS už pracuje na produkcii zábavného video-kurzu pre deti, ktorý je zameraný na prípravu jednoduchých tradičných gemerských jedál. Taktiež je v príprave niekoľko sérií retro fotografií s folklórnou tematikou, ale aj nová edukačná kolekcia farebných fotografií gemerských krojov a súčastí odievania s podrobným popisom.

„Mimoriadne veľký záujem verejnosB sme zaznamenali na našu novú ponuku Hlinovanie s GOSkou. Princíp je veľmi jednoduchý, každú stredu v určenom čase je možné u nás za symbolické jedno euro zakúpiť kilo hrnčiarskej hliny na domáce spracovanie. Následne hotový výrobok vypálime v našej elektrickej peci zdarma. Samozrejme, natočili sme k tomu aj jednoduché inštruktážne video
s vysvetlením základných techník a postupov,“ vymenováva aktivity GOS jeho riaditeľka Helena Novotná.

GOS na svojom webe sprístupnil virtuálnu prehliadku Domu tradičnej kultúry Gemera a v súčasnosti pripravuje jeho rozšírenie. Virtuálne prehliadky a interaktívne aktivity, ktoré je možné robiť
z pohodlia domova pripravili aj ostatné kultúrne zariadenia, ktoré spadajú pod Košický samosprávny kraj.

Kompletná ponuka

GOS-ka online : www.gos.sk ; Facebook ; YT: GOS Rožňava; IG: GOSKARV

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore