Tlačové správy

Košický kraj je skokanom v rebríčku transparentnosti

Z posledného miesta v roku 2017 sa Košický samosprávny kraj posunul na tretie, čo je najväčší posun spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku.

V rebríčku, ktorý zostavila nezávislá mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, dosiahol Košický samosprávny kraj 66 percent. Zmeny, ktoré zavážili pri hodnotení transparentnosti, zaviedol župan, Rastislav Trnka, po svojom nástupe do funkcie.

„Aktuálne hodnotenie transparentnosti je pre nás veľkým zadosťučinením. Mnohé zmeny sa nezavádzali najľahšie, keď som nastúpil do funkcie, boli sme na poslednom mieste, hovoril som, že úrad zatuchol, zaspal a musíme ho rozhýbať aj v otvorenosti. Tvrdá práca priniesla svoje ovocie a my sa po vyše dvoch rokoch môžeme pochváliť otvorenou samosprávou a transparentným prístupom k informáciám. Zvyšovanie transparentnosti smerom k občanom pre nás týmto rebríčkom nekončí, na pozitívnych zmenách budeme pracovať aj ďalej,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Trnka po nástupe na Úrad KSK nechal vypracovať hĺbkový Protikorupčný audit, ktorý nastavil košickej župe zrkadlo. Aj na základe jeho záverov a odporúčaní postupne začal kraj prijímať protikorupčné opatrenia. „Ako prvý kraj sna Slovensku sme prijali napríklad pravidlá organizovania referenda, ktoré je základným nástrojom priamej demokracie. Prijaté boli aj etické kódy volených predstaviteľov, či zamestnancov župných organizácií, ktoré upravujú  konflikt záujmov či prijímanie darov a bránia zneužívať výhody plynúce z postavenia alebo funkcie,“ uviedol Trnka.

V rámci prijímaných protikorupčných opatrení Košického kraja boli upravené Zásady udeľovania verejných ocenení a upravený bol aj rokovací poriadok, podľa ktorého sú komisie zastupiteľstva verejné. Kraj začal o svojich projektoch a aktivitách informovať prostredníctvom novín Rozhýbaný kraj a obnovil aj fungovanie krajských sociálnych sietí.

Najlepšie hodnotenie v rámci rebríčka Otvorená samospráva mal kraj v sociálnej oblasti, kde dosiahol sto percent. Osemdesiat percent dosiahla župa v oblastiach – prístup k informáciám a financie a verejné obstarávanie. „Práve často kritizované verejné obstarávanie Transparency International Slovensko hodnotila veľmi pozitívne. Ako jedna z mála žúp zverejňujeme na svojej webovej stránke aj výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. TIS vysoko hodnotila aj kvalitu zverejňovania zmlúv a údajov o faktúrach a objednávkach,“ doplnil župan. Pozitívne bola hodnotená aj mediálna politika Úradu KSK a oblasť etiky a konfliktu záujmov.

Košický samosprávny kraj plánuje prijímať ďalšie protikorupčné opatrenia. V prípade, ak krajskí poslanci schvália zmenu, platiť by mali nové pravidlá poskytovania dotácií. Župa pracuje aj na zavedení participatívneho rozpočtu, či možnosti verejnosti vystúpiť na rokovaniach zastupiteľstva.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore