Tlačové správy

UPJŠ sa stredoškolákom prihovorí online Dňom otvorených dverí

Vzhľadom na súčasné protiepidemické opatrenia sa vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozhodlo tohtoročný Deň otvorených dverí uskutočniť online formou a priblížiť stredoškolákom z celého Slovenska jedno z najlepšie hodnotených vysokoškolských prostredí.

Dňa 25.11.2020 od 10:00 hod. sa širokej verejnosti prostredníctvom univerzitného konta sociálnej siete facebook prihovorí rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., študenti i úspešní absolventi jednotlivých fakúlt, ktorí predstavia vysokoškolské prostredie UPJŠ v kontexte Košíc ako metropoly východného Slovenska, svoje  zážitky a skúsenosti so štúdiom. Študenti a verejnosť sa dozvedia o termínoch podávania prihlášok na päť fakúlt a Ústav telesnej výchovy a športu, budú môcť klásť otázky týkajúce sa ubytovania a služieb Univerzitnej knižnice UPJŠ. DOD bude ukončené o 12:40 hod.

Súčasťou programu DOD 2020 bude aj kariérové poradenstvo a vstup riaditeľky Univerzitného poradenského centra UNIPOC, Mgr. Veroniky Zibrinyiovej, PhD., v ktorom nerozhodnutým vopred prihláseným stredoškolákom priblíži kritériá výberu vysokej školy.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore