Aktuality

Štátna filharmónia Košice – zmena obsadenia vianočných koncertov

Štátna filharmónia Košice (ŠfK) informuje o zmene obsadenia a programu vianočných koncertov. Hobojistka Iveta Hylasova Bachmannová sa kvôli lockdownu v Nemecku nedostaví do Košíc, a tak filharmónia pružne upravila program. Namiesto skladieb od Tomasa Albinoniho zaznie Koncert pre štvoro huslí Antonia Vivaldiho. Úlohy sólistov sa chopili vedúci hráči sláčikových skupín ŠfK – Maroš Potokár, Matyás Mézes, Barbora Lenártová a Róbert Lenárt.

Koncert pre hoboj Benedetta Marcella odohrá šéfdirigent ŠfK Zbyněk Müller tak, ako to bolo plánované na 2. vianočný koncert. Program oboch vianočných koncertov aj streamovaného koncertu bude rovnaký. Orchester od dirigentského pultu povedie Maroš Potokár.

Prehľad:

VIANOČNÉ KONCERTY 2020

  1. a 20. decembra o 19:00 v Dome umenia
  2. decembra o 19:00 online na Facebooku a TV TelKE

Štátna filharmónia Košice

Maroš POTOKÁR, dirigent a husle sólo

Zbyněk MÜLLER, hoboj

Mátyás MÉZES, husle

Barbora LENÁRTOVÁ, husle

Róbert LENÁRT, husle

Program:

Johann Sebastian Bach                              

Sinfonia z Vianočného oratória

 Antonio Vivaldi    

Koncert pre štvoro huslí, sláčiky a continuo h mol, RV 580      

Benedetto Marcello                           

Koncert pre hoboj, sláčiky a continuo c mol

 Piotr Iljič Čajkovskij

Suita z baletu Luskáčik, op. 71a

Kontakt pre médiá:

Lucia Radzová, PR manažérka ŠfK

+ 421 918 802 101, lucia.radzova@sfk.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore