Tlačové správy

V Košiciach vznikne špičkové vedecko-aplikačné centrum „Košický klaster nového priemyslu“

V Košiciach vznikne „Košický klaster nového priemyslu“ (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého hlavnými partnermi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická Univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Slovenská akadémia vied (SAV), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a priemyselný partner Cassovia Discovery Park.

V uplynulých dňoch rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. privítal na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach delegácie z MŠVVaŠ SR – ministra Mgr. Branislava Gröhlinga, štátneho tajomníka MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. a z MIRI SR – štátneho tajomníka  doc. Ing. Dušana Veliča, DrSc., aby  spolu s ďalšími partnermi CNIC intenzívne rokovali o projektovej dokumentácii CNIC, udržateľnosti projektu a biznis modeli, ktorého víziu reprezentáciám ministersiev predstavil prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Košický klaster nového priemyslu (CNIC) zabezpečí silné prepojenie akademického a podnikateľského prostredia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového high-tech priemyslu na východe Slovenska prostredníctvom rozvoja vysokých škôl a SAV, ktorý zabezpečí výrazný rast ekonomickej a sociálnej úrovne východného Slovenska tak, aby sme sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov dostali na priemernú úroveň EÚ,“  uviedol riaditeľ TIP-UPJŠ a projektový líder CNIC, prof. Pavol Miškovský. Konečným cieľom tak je výrazne prispieť k rastu HDP regiónu, zamestnanosti, udržaniu resp. návratu talentovaných ľudí zo zahraničia a tak i k celkovému rastu životnej úrovne obyvateľov KSK.

Projekt CNIC sa stane prvým významným projektom „Inovačného centra Košického kraja“ (ICKK), ktorého cieľom je  podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne. CNIC sa primárne zameriava na materiálové a biomedicínske technológie, zelené a digitálne technológie a kvantové technológie. Dôraz však kladie aj na sociálne oblasti vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl pre populáciu v aktívnom veku.

„Intenzívna práca kolektívu TIP-UPJŠ v spolupráci s Joint Research Centre v Bruseli a skupinou expertov Európskej komisie viedla k vytvoreniu projektu CNIC. Momentálne prebiehajú finálne rokovania partnerov o vzniku združenia. Sme blízko k podpisu zakladateľských zmluv ICKK a CNIC. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach to má na programe v máji a KSK v júni,“ uviedol prof. Pavol Miškovský.

CNIC bude lokalizované vo viacerých častiach mesta Košice, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pracoviská univerzít a univerzitnej nemocnice Louisa Pastera. Prototypová a priemyselná zóna  bude zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej ulici.

„Na Medickej ulici v Košiciach plánujeme postaviť „technologický chrám“ pre všetkých partnerov, 6-poschodovú modernú budovu, ako to vidíme v iných inovačných centrách v Európe, ktorej súčasťou bude moderný start-up inkubátor a start-up akcelerátor.  Na mieru šité programy CNIC zabezpečia odbremeniť inovátorov prichádzajúcich do CNIC s nejakým unikátnym nápadom od náročnej administratívy založenia a riadenia spoločnosti, marketingových analýz a ponúknu mu potrebnú vedeckú infraštruktúru,“ uviedol rektor UPJŠ prof. Pavol Sovák.

Kompletná projektová dokumentácia projektu CNIC bude pripravená už v tomto roku tak, aby sa v roku 2022 mohlo začať s jeho implementáciou.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Slavomíra Hrabovská

PR manažér, TIP-UPJŠ v Košiciach

e-mail: slavomira.hrabovska@upjs.sk

tel.: +421 948 985 648

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore