Tlačové správy

Umenie prednesu -Tajomstvá v literatúre IV.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja pripravila pre žiakov a študentov v utorok 8. júna 2021 podujatie s MgA. Maricou Harčaríkovou pod názvom „Umenie prednesu“. Podujatia sa uskutočnia pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v rámci projektu Tajomstvá v literatúre IV, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Umelecký prednes je predovšetkým umenie vnímania textu. Recitátor potrebuje svoju výpoveď „odovzdať“ poslucháčom. Príprava recitátora je komplexná činnosť, ktorej cieľom nie je len verejné vystúpenie, ale je to aj harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na zdokonaľovanie jeho rečových schopností.

Hosťom projektu „Tajomstvá v literatúre IV“ bude  lektorka pre umelecký prednes a pedagogička hudobno-dramatického umenia MgA. Marica Harčaríková. „Prednášky s praktickými ukážkami budú venované tvorbe umeleckého prednesu“ povedala odborná pracovníčka knižnice Tímea Bagačková Zollerová a dodala  „Lektorka priblíži tvorivé metódy a formy prípravy prednesu a spolu so študentmi Konzervatória Košice predstaví i praktické ukážky interpretácie. V rámci dvoch podujatí sa žiaci základnej školy oboznámia s Milanom Rúfusom a študenti strednej školy s Pavlom Országhom Hviezdoslavom.“

Úlohou pedagóga i knihovníka je usmerňovať hľadanie budúceho recitátora, odporúčať mu vhodné pramene, spoločne si listovať v knihách, čítať zaujímavé ukážky. Je potrebné pritom prihliadať na jeho záujem, schopnosti, či temperament. Podujatia pod názvom „Umenie prednesu“ 8. júna 2021 v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3  budú realizované pod vedením lektorky pre umelecký prednes  MgA. Marici Harčaríkovej a študentov Konzervatória Košice v rámci projektu Tajomstvá v literatúre IV, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Zdroj:

http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/07/Moje-umenie-Prednes-ako-cesta-II-V4.pdf

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore