Tlačové správy

Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pomôžu bezplatne Košičanom

Študentky a študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci Študentskej právnej poradne (ŠPP) pre obyvateľov mesta Košice ponúknu právne poradenstvo klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc. Pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získajú občania právnu analýzu svojho právneho problému a študenti práva sa prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon budúceho povolania právnika. ŠPP bude poskytovaná v priestoroch Magistrátu mesta Košice počas akademického roka 2021/2022 v poobedňajších hodinách jeden deň v týždni. Presné termíny zverejní Magistrát mesta Košice koncom augusta.

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Košíc je samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi klientmi. Cieľom je zabezpečiť priamy kontakt študentov práva s reálnymi klientmi, ktorý sa uskutočňuje pod dohľadom pridelených supervízorov. Pôsobením na klinike študent rozvíja svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, zlepšuje svoje rozhodovanie o postupnosti právnych krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa študent naučí samostatnej a tímovej práci, zodpovednému prístupu k plneniu povinnosti a vedeniu dokumentácie. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov 3. ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a študentov 1. a 2. ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Výučba predmetu prebieha v dvoch semestroch, ako Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice I (zimný semester) a Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice II (letný semester). Pôsobenie na klinike zahŕňa účasť na workshope, úvodné stretnutia s klientmi, aktívnu prácu na pridelených prípadoch a účasť na spoločných seminároch.

„Stále hovorím, že pravidlá a zákony musia platiť pre všetkých. Uvedomujeme si však, že orientovať sa v ich zložitej spleti nie je jednoduché. Takisto nie každý má na to, aby pri akomkoľvek probléme mohol využiť služby advokátskej kancelárie. Fungujúce Košice sú tiež o tom, aby aj spravodlivosť mohla byť dostupná pre všetkých. Som hrdý na to, že v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a jej študentmi sme to dokázali, a v priestoroch nášho magistrátu na Triede SNP 48 budeme môcť Košičanom poskytnúť bezplatné právne poradenstvo. Budúci právnici tým získajú nielen dôležité praktické skúsenosti, ale zároveň pomôžu občanom, aby si ešte lepšie mohli uplatňovať svoje zákonom zaručené práva alebo sa vyhli zbytočným súdnym sporom,“ uviedol primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Polaček.

,,Trvalou snahou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je poskytovať kvalitné právnické vzdelávanie, ktoré našich študentov spoľahlivo pripraví na pôsobenie v rozmanitých právnických profesiách. Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu, v posledných rokoch čoraz väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v napĺňaní nášho dlhodobého zámeru. Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s Mestom Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Je potrebné mať na pamäti, že klienti sa na ŠPP obracajú so svojimi skutočnými právnymi problémami a očakávajú pomoc s ich riešením. Právne analýzy vypracované študentmi majú pre klientov skutočný význam a využitie.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore