Tlačové správy

Triple helix slovenskej digitalizácie – Košice, TUKE a Huawei chcú vychovať novú generáciu IT talentov

Podpora vzdelávania a úroveň digitalizácie Slovenska sú prioritou pre Technickú univerzitu v Košiciach, no aj pre spoločnosť Huawei. Stretnutie predstaviteľov TUKE a Huawei s názvom Smart people for Smart city, posunula spoluprácu v oblasti umelej inteligencie a jej implementácie v slovenskom vzdelávaní a ekonomike.

Stretnutie je pokračovaním spolupráce, ktorú univerzita s technologickým gigantom odštartovala už v marci tohto roku. Jej výsledkom má byť rozvoj digitálnej praxe a infraštruktúry v košickom regióne, ako aj podpora mladých talentov v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).

Stretnutie otvoril prorektor TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Podstatu dnešného výnimočného podujatia vystihuje jeho konanie v Univerzitnom vedeckom parku Technicom, ktorý je centrom inovačného ekosystému v regióne a poskytuje širokú škálu možností nielen pre start-upy a firmy v inkubačnej dobe, ale aj priestor pre spoločné vedecko-výskumné pracoviská TUKE a významných technologických a softwarových firiem. Jednou z takýchto firiem je aj spoločnosť Huawei, s ktorou postupne napĺňame ciele už podpísaného memoranda o spolupráci. Jedným z týchto cieľov je aj vybudovanie spoločného výskumného laboratória pre oblasť umelej inteligencie so súčasnou podporou bakalárskych, inžinierskych a doktorandských prác  s tematikou aplikácii umelej inteligencie.  Dnešné ocenenie úspešných prác našich študentov na tému Smart people for Smart city spoločnosťou Huawei je jedným z konkrétnych výstupov spolupráce Huawei a TUKE. Teší nás, že táto spolupráca zarezonovala aj na úrovni mesta Košice a tak otvára priestor pre konkrétne aplikácie našich výskumných aktivít k zvyšovaniu kvality života našich spoluobčanov.

Celé stretnutie moderoval prof. Peter Sinčák, vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie na FEI TUKE
„Katedra Kybernetiky a umelej inteligencie spolupracuje s každým, kto je lídrom v oblasti umelej inteligencie vo svete. Nakoľko jednou z dôležitých firiem je firma Huawei Technologies, túto spoluprácu budeme naďalej rozvíjať v prospech našich študentov a celej budúcej generácie,“
povedal prof. Peter Sinčák, vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE.

Stretnutia sa okrem predstaviteľov oboch strán zúčastnil aj primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Polaček: „Koncept smart cities je nielen o tom, aby sme si svojim mobilom mohli odomknúť zdieľanú kolobežku, bicykel alebo ekologické dopravné prostriedky. Ide najmä o prepojenie viacerých odborných odvetví prinášajúcich komplexné odpovede na otázky, pred ktorými v súčasnosti stojí aj naše mesto. Nesmierne ma teší, že Technická univerzita v Košiciach spolupracuje s takou významnou globálnou spoločnosťou. Verím, že smart riešenia, na ktoré spolu prídu, uľahčia a spríjemnia život všetkým Košičanom,“ skonštatoval J. Polaček.

Huawei potvrdil záujem o vybudovanie kompletného digitálneho systému pre mesto Košice a integráciu všetkých mestských prvkov tak, aby pracovali autonómne a umožnili ďalší rozvoj a optimalizáciu. Podľa generálneho manažéra Huawei Technologies (Slovak) Colina Cui Yu sú v nadchádzajúcich dekádach pre Slovensko prioritné neustále inovácie. V rámci prezentácie Smart City Solutions a projektu WICCO[1] bol predstavený koncept inteligentného mesta, ktoré nemá byť len obyčajnou superpozíciou niekoľkých funkcií, no má slúžiť ako úplný model plne digitalizovanej urbánnej infraštruktúry mesta budúcnosti.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať širokej škále zákazníkov digitálne služby, IKT infraštruktúru a inteligentné zariadenia. Zároveň chceme byť zodpovednou medzinárodnou firmou, dbajúcou na ekológiu. Spoločnosť Huawei vyvíja inovatívne technológie, ekologické výrobky a riešenia, ktoré umožňujú priemyselným odvetviam znižovať spotrebu energie a emisie“ vysvetlil Colin Cui Yu. „Proces digitalizácie a koncept inteligentných miest nie sú previazané iba s verejným sektorom a podnikaním, ale aj s účasťou jednotlivcov. Náš medzinárodný CSR projekt Seeds for the Future funguje už viac ako 10 rokov s cieľom vzbudiť v mladých záujem o IKT a vychovať talenty v oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky. Teší nás, že sa do tohto projektu zapájajú aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach“, dodal Colin Cui Yu.

Kontaktná osoba:

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.,

Koordinátor spolupráce medzi TUKE a HUAWEI, FEI TUKE, peter.sincak@tuke.sk,  +421 905 306 278

 O Technickej univerzite v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je verejná vysoká škola pokrývajúca široké spektrum vzdelávacích potrieb nielen v regióne východného Slovenska, ale v rámci celého Slovenska a strednej Európy. V mnohých vedných odboroch je jediným vedeckým, výskumným a vzdelávacím centrom v tejto oblasti. Poslaním univerzity je rozvíjať vedecký, vzdelávací a kultúrny potenciál nových technológií, vrátane umelej inteligencie v prospech ľudstva. TUKE bola založená v roku 1952. Obsahom vzdelávania a výskumu na TUKE je celý rad odvetví vedy a ekonómie. TUKE sa snaží udržiavať súdržný vzťah medzi svojimi vzdelávacími, výskumnými a servisnými činnosťami v súlade s najvyššími európskymi štandardmi. TUKE má 9 fakúlt,  9 800 študentov a 1 400 zamestnancov. TUKE ako prvá univerzita na Slovensku, splnila kritériá medzinárodnej normy EN ISO 9001: 2000 a získala certifikát kvality v oblasti poskytovania vzdelávacích a výskumných procesov a podnikateľských aktivít na verejnej vysokej škole. Infraštruktúra je relevantná pre najnovší stav v EÚ a okrem iného k nej patrí aj Univerzitný vedecký park – TECHNICOM (USP TECHNICOM, www.uvptechnicom.sk).

O Huawei

Huawei je svetovým lídrom v poskytovaní informačných a komunikačných technológií (ICT), technologickej infraštruktúry a inteligentných zariadení. Vďaka integrovaným riešeniam v štyroch kľúčových doménach – telekomunikačné siete, IT, inteligentné zariadenia a cloudové služby – sme odhodlaní prinášať digitálne informácie každému človeku, domácnosti a organizácii pre plne spojený a inteligentný svet. Komplexné portfólio produktov, riešení a služieb od spoločnosti Huawei je konkurencieschopné a bezpečné. Prostredníctvom otvorenej spolupráce s partnermi z odvetvia vytvárame pre našich zákazníkov dlhotrvajúce výhody, pracujeme na tom, aby sme umožnili ľudom stať sa lepšími, obohacujeme život domácností a podmieňujeme vývoj inovácií v organizáciách všetkých druhov a veľkostí. V spoločnosti Huawei cielime inovácie na potreby zákazníkov. Investujeme značné prostriedky do základného výskumu a zameriavame sa na technologické objavy, ktoré posúvajú svet dopredu. Máme viac ako 188 000 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve zamestnancov.

[1] *Projekt WICCO je medzinárodná mimovládna, nezisková organizácia, ktorú dobrovoľne vytvorili mestá a technologickí inovátori, prostredníctvom ktorej sa zaviazali zintenzívniť svoju spoluprácu v oblasti inovácií.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore