Tlačové správy

Fond malých projektov podporí v KSK kúpu defibrilátorov či cezhraničné tábor

V treťom kole výzvy získalo podporu 22 cezhraničných projektov za takmer 1,2 milióna eur.

Ďalšie prospešné nápady v kraji dostali zelenú. Tento raz získali podporu cezhraniční partneri, ktorí sa spoločne uchádzali o príspevok z Fondu malých projektov. Celkovo 22 projektov si rozdelí takmer 1,2 milióna eur.

„Vďaka spoločným projektom s našimi partnermi sme už zvýšili vzdelanostnú úroveň žiakov stredných škôl v oblasti informačných technológií, zrekonštruovali sme amfiteáter, postavili multifunkčné ihrisko či zorganizovali medzinárodný putovný festival. Tento raz vďaka podporeným projektom pribudnú v prihraničí hygienické zariadenia, plošiny a výťahy pre ľudí s telesným postihnutím. Zakúpia sa defibrilátory, s ktorými dokáže zachrániť život každý, aj človek bez zdravotníckeho vzdelania. Opäť má podporu i turistický ruch, kultúra a historické pamiatky v pohraničí. Tábory a športové súťaže posilnia vzájomné vzťahy partnerských regiónov, ktoré sú už teraz skvelé. Skrátka, na oboch stranách hranice vzniknú projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v našich pohraničných župách,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty bola vyhlásená v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, a to pre Prioritnú os 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zastrešujú ju Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj.

Vďaka podpore z Fondu malých projektov bude môcť Dobrovoľnícke centrum Košického kraja nakúpiť desať defibrilátorov, s ktorými pri zástave srdca dokážu zachrániť život aj ľudia bez zdravotníckeho vzdelania. V obci Čečejovce zorganizujú za príspevok výmenné pobyty, počas ktorých obyvatelia vzájomne spoznajú svoje okolie, vrátane historických pamiatok. V Jablonove nad Turňou sa budú deti do 10 rokov hravým spôsobom učiť pravidlám cestnej premávky. Séria cezhraničných kultúrnych programov v okolí rieky Slaná čaká aj obyvateľov a návštevníkov obce Plešivec. Na realizáciu táborov a tematických túr v tomto území získalo peniaze Občianske združenie pre rozvoj Gombaseku. Ďalším z podporených projektov je zámer zmapovať ľudovo-hudobné a gastronomické dedičstvo Medzihoria a Medzibodrožia na oboch stranách hraníc. Okrem iného bude jeho výsledkom trojjazyčná webová stránka, kde nájdu návštevníci zozbierané piesne a recepty. TJ Družstevník Lipovník spolu so svojím maďarským partnerom vytvoria jedinečnú športovú sieť, ktorá predpokladá aktívnu spoluprácu športových klubov v pohraničí.

„Som veľmi rada, že sme sa opätovne stretli a v rámci slávnostného odovzdania zmlúv sme odštartovali nové projekty v šiestich regiónoch. Dnešná udalosť bola zároveň poslednou zo súčasného programového obdobia.  EZÚS Via Carpatia pracuje na príprave Fondu malých projektov po roku 2023. Cieľom je, aby sme fond udržali,  zjednodušili a zefektívnili  a tak ho urobili ešte atraktívnejším. Držme si palce, aby sa nám darilo minimálne tak, ako doteraz,“ povedala riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

Informácie o podporených projektoch prostredníctvom Fondu malých projektov sú zverejnené na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore