Tlačové správy

Dokumentárny film Mokraď, ocenený 19-timi medzinárodnými cenami

 • Autor: Dušan Davidov
 • Dramaturg: Vladimír Hanuljak

Ornitologický „raj“ sa zjavil pod Zádielskou planinou vďaka vyvieračke. Voda si našla cestu na povrch a rozliala sa na lúku a vytvorila jazierko. V koridore nad týmto miestom sa zlievajú prúdy migrujúcich vtákov. Na Mokradi operence nachádzajú vodu a dostatok bobúľ v kríkoch. Vodný biotop a biotop krovinových porastov im slúži aj ako vhodný úkryt.

Od roku 2004 sa v ornitologickom stacionári „Mokraď“ každý týždeň striedajú dvojice, profesionálny ornitológ a pomocník(ci). Na jar počas piatich týždňov tu odchytávajú a krúžkujú sťahovavé vtáky: penice, kolibiariky, belorítky, mucháriky, lastovičky. Na jeseň sýkorky, červienky, brhlíky, glezgy, stehlíky, králiky, lastovičky, belorítky, mucháriky, mlynárky a ďalšie druhy vždy v závislosti od toho, kedy sa danný sťahovavý druh pohne smerom k zimoviskám.

Ornitológovia, atestovaní krúžkovatelia, ale aj ich pomocníci, či prosto milovníci prírody sa každý rok stretávajú na Mokradi pod Zádielskou planinou aby sledovali migrovanie spevavcov. Je to pestrá plejáda ľudí. Pumpár, SBS-kár v atómovej elektrárni, sprievodca v múzeu, ochranca prírody, veterinárny lekár, pracovník ZOO, študenti prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, nezamestnaný prírodovedec, dôchodca… Všetkých spája láska k vtákom. Každý z nich sa k ornitológii dostal inou cestou. Mnohí z nich vykonávajú povolanie, ktoré s ich záľubou nemá nič spoločné, dokonca je často v ostrom kontraste s ňou. Napriek tomu každú jar a hlavne na jeseň prichádzajú v týždňových turnusoch do sparťanských podmienok, aby odchytávali a krúžkovali spevavcov migrujúcich do Maďarska, Ruska, Španielska, Francúzska, na Maltu, či do Afriky. Neskôr vyplňujú denné výkazy a ich sumár zverejňujú na internete. Kontrolujú, či sa nimi okrúžkovaný jedinec nezjavil niekde v zahraničí a sami uverejňujú chytených jedincov s existujúcim krúžkom. Tak sa zisťuje pohybov spevavca, jeho migračná trasa v čase a v priestore. Príbehy „fanatikov“ ktorí obetujú dovolenky a za vlastné chodia krúžkovať vtákov je hlavným motívom filmu.

Okrem príbehov krúžkovateľov a ich pomocníkov chceme ukázať divákom krásu a pestrosť vtáčej ríše, ktorá žije okolo nás a my si ju často ani neuvedomujeme. Chcem ukázať tie najbežnejšie druhy vtákov, ktoré žijú vedľa nás. O mnohých z nich by sme nikdy nepovedali, že sa u nás vyskytujú. Ukážeme krutihlava, mlynárku dlhochvostú, rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, hýľa, glezga, drozda veľkého, stredného aj malého, sýkorku hôrnu a chocholatú či ďatla. Okrem nich ukážeme aj zriedkavé druhy vtákov, ktoré sa podarilo na stacionári odchytiť.

Odbornými poradcami a účinkujúcimi vo filme budú: Ing. Milan Olekšák, RNDr. Miroslav Fulín CSc., RNDr. Peter Krišovský, MVDr., PhD. Ľuboš Korytár, Mgr. Monika Gálffyová, RNDr. Peter Pjenčák, Ing. Tomáš Vatycha ZOO a ďalší.

Na Fotke: Ing. Milan Olekšák, RNDr. Miroslav Fulín CSc., RNDr. Monika Gálffyová, RNDr. Peter Krišovský, Peter Ďurjan, Ivan Olejár, Mgr. Stanislav Greš, Mgr. Michal Jenčo, Michal Revický, Peter Krišovský, Ladislav Sedlák, autor filmu Dušan Davidov, kameraman Oliver Šimčík a ďalší.

 Documentary film:

„The Wetland-Mokraď“ (52´) (2020)

„Official Selection“:

 1. „Cine Fern“ Online Film Festival (2020)
 2. „Golden Earth Film Award“ Online Festival (2020)
 3. „Rome Independent Prisma Awards“ Rím, Italia (2020)
 4. „UK Monthly Film Festival“, Documentaries any lenght, Norwich, Norfolk, UK
 5. „Thinking Hat Fiction Challange“, Punjab India (2020)
 6. „Istanbul Film Awards“ (IFA) – Feature Best Documentary, Istanbul, Turkey (2020)
 7. „Gold Star Movie Awards“ Online Event, Newar, New Jersey, USA (2020)
 8. „LittleBig Childrens´s Film Festival, Feature films for children aged 12-16, Almaty Kazachstan, 2020
 9. „KIDS FIRST! Film Festival, Santa Fe, USA (2020)
 10. „Red Wood Film Festival“ Online Event (2020)
 11. „International Short Film Awards“ New York, USA (2021)
 12. „The Film Contest“ Online Event, India (2021)
 13. „MP Film Awards“ Online Event, India (2021)

„NOMINEE“

 1. „Lonelly Wolf: London International Film Festival“, „Best Cimematography Dušan Davidov, Oliver Šimčík“ England, 2021

„SEMI-FINALIST“

 1. „Gold Movie Awards“ „October“, London, 2020 UK

„FINALIST“

 1. „European Cinematography AWARDS (ECA)“ Best Documentary Film Cinematography, Amsterdam, Netherlands, (Monthly competition.)
 2. „Eurasia International Monthly Film Festival“, Moscow, Russian Federation (2020)
 3. „Changing Face International Film Festival (CFIFF)“, Sidney, Australia (2020)

(Momthly competitions)

„AWARD FOR CREW“

 1. „Accolade Global Film Competition“, Awards of Exellence, Documentary – Editing: Ján Haraksim, La Jolla-San Diego, USA
 2.  „SFAAF South Film and Arts Academy Festival“, Monthly Best Sound in Documentary Feature film, Burgos, Chile (2020) (Marián Pizner)
 3. „The Impact DOCS Awards“ La Jolla, USA 2021, Award of Merit Script/Writer, Season (Dušan Davidov)

„AWARD WINNER“

 1. „Tagore International Film Festival“, Documentary Films (Any Lenght) – Monthly Winner, West Bengal, India (2020)
 2. „Calcuta International Film Festival“, Documentary Films (Any Lenght), West Bengal, India (2020), Golden Fox Award – Documentary Films (2021), Annual
 3. „Calcuta International Film Festival“, Best Cimematography (Fiction and Documentary) (Outstanding Achievement Award – Oliver Šimčík, Dušan Davidov) West Bengal, India (2020)
 4. 4. „SFAAF South Film and Arts Academy Festival 33“, Documentary Feature film, + Best Sound, Burgos, Chile (2020), Monthly
 5.  „Druk International Film Festival“, Documentary Films (Any Lenght) –Monthly Winner, Bhutan (2020)
 6. „Hollywood Gold Awards“, Monthly Gold Award Feature Documentary-In Recognition of Excellence, Los Angeles, California USA (2020)
 7. 7. „Rome International Movie Awards“, Monthly Best Featurette Documentary, Italia (2020)
 8.  „Florence Film Awards“, Monthly Best Feature Documentary, Italia (2020)
 9. „Venice Film Awards“ (Milan), Honorable Mention: Monthly Feature Documentary, Venice, Italia (2020), Monthly
 10. „Accolade Global Film Competition“, Awards of Exellence Documentary Short, La Jolla, USA, Season
 11. „Twilight Tokyo Film Festival“, Documentary Film- Monthly Winner, Tokyo, Japan (2020), Monthly
 12. „New York Movie Awards (NYMA)“, Honorable Mention: Feature Documentary, USA (2020), Monthly
 13. „Global Shorts“, Best Documentary Short, Los Angeles, USA (2020), Bi-anual
 14. „Vegas Movie Awards“ Monthly Best Documentary Feauture – Award of Merit, Las Vegas, USA (2020), Monthly
 15. „Indo Global International Film Festival“ Documentary Film (Full Lenght) – Best Director Award, Mumbai, India, Annual
 16. „Oniros Film Awards-New York“ Honorable Mention Best Documentary Feature, New York, USA, (Public Screening Event held in New York City every three months)
 17. „The Impact DOCS Awards“ La Jolla, USA 2021, Award of Excellence: Documentary Feature
 18. „Golden Harvest Film Festival“, „Best Feature film“ + „Best Documentary Film“ Tokio, 2021
 19. „International Short Film Awards“, „Best Director Documentary Short“, New York 2021

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore