Košice

Prehľad podujatí 36. týždeň – 03.09.2021

ŠTVRTOK           Lekárska fakulta UPJŠ (LF UPJŠ)

9. septembra     LF UPJŠ – seminárna miestnosť, Trieda SNP 1, Košice

9:45                       Téma brífingu:

                               Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré bude najväčším a najmodernejším svojho druhu v SR a výrazne skvalitní výučbu medicíny a zdravotníckych odborov na LF UPJŠ

                               Hostia TB:

  •                       prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc – rektor UPJŠ
  •                      doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. – predseda Akademického senátu LF UPJŠ
  •                       prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – dekan Lekárskej fakulty UPJŠ
  •                       prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. – prodekanka LF UPJŠ pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy
  •                       prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. – prodekan LF UPJŠ pre vedecko-výskumnú činnosť a poverený zastupovaním dekana
  •                        MDDr. Jakub Jánošík, MPH, MSc. – vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ

Brífing sa uskutoční v seminárnej miestnosti LF UPJŠ – 2. poschodie, pri posluchárňach nad Aulou LF UPJŠ

Slávnostné otvorenie centra sa uskutoční o 10:30 hod. v budove LF UPJŠ, III. sekcia, 3. p. (vedľa dekanátu).

pozvánka_otvorenie Centra simulátorov LF UPJŠ

pozývací list rektora UPJŠ

__________________________

ŠTVRTOK           Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

9. septembra     Historická budova ŠDKE- salónik Hlavná 58, Košice

12:00                     Téma TB:

Svwtová premiéra nového autorského baletu Ondreja Šotha Nureyev

Hostia TB:

  •                       Andrej Petrovič – riaditeľ baletu
  •                       Ondrej Šoth – autor, režisér a choreograf
  •                       Andrej Suchanov – umelecký šéf baletu
  •                      Vladimir Malakhov – „tanečník storočia“, ktorý sa predstaví v postave Nureyeva

___________________________

 OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_________________________

Od 6. septembra 2021 som na liečení v Dudinciach, preto bude RO SSN Košice, Szakkayho 1 zatvorená.naozaj súrnych prípadoch volajte 0903 845 120.

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice      

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore