Tlačové správy

Košický samosprávny kraj spúšťa súťaž Voda nad zlato

Do súťaže sa môžu zapojiť stredoškoláci z celého kraja, víťazi získajú príspevok na realizáciu svojho projektu na zlepšenie životného prostredia.

Stredoškoláci nematuritných ročníkov z celého kraja sa môžu zapojiť do súťaže, ktorá je zameraná na ochranu životného prostredia. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka vyhlasuje súťaž Voda nad zlato, ktorej témou je adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny. Študenti majú za úlohu vymyslieť projekt, ktorý má pozitívny dopad na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu či klímu. Župa chce spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., ktorej zakladateľom je kraj, zároveň priniesť informácie o klimatickej zmene bližšie ku stredoškolákom. Súťaž je súčasťou Programu obnovy krajiny, ktorý kraj realizuje od roku 2018 a zároveň je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

„Mladí ľudia majú vždy originálne a inovatívne nápady a dokážu sa na veci pozerať inak. Už dnes sa klimatická zmena negatívne prejavuje vlnami horúčav, povodňami, zosuvmi pôdy či extrémnym suchom aj v našom kraji. Súťažou chceme motivovať našich študentov, aby sa zaujímali o tému životného prostredia a zároveň im dávame voľnú ruku pri návrhoch konkrétnych riešení, ktorými sa v kraji môžeme inšpirovať. Realizácia víťazného projektu bude podporená sumou 800 eur z krajského rozpočtu. Zároveň sa pre výhercov uskutoční exkurzia k miestam, kde sa podobné projekty už uskutočnili,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Súťaž bude prebiehať od 13. 9., návrhy môžu študenti zasielať do 30. 10. 2021. Zapojiť sa môžu študentské tímy zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji, ktoré aktuálne nenavštevujú maturitný ročník. Môžu pozostávať z maximálne šiestich členov a jedného pedagóga. Zároveň, jeden študent môže byť členom viacerých tímov, ktoré však riešia rôzne problémy. Projekty môžu tímy zasielať na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Strojárenská 3, 040 01 Košice a zároveň ako naskenovaný dokument s podpisom na adresu sutaz@arr.sk do 30. 10. 2021. Víťazné projekty župa predstaví 15. 12. 2021.

Všetky potrebné informácie a usmernenia spolu s prihlasovacím formulárom aj brožúrou nájdu študenti na https://www.arr.sk/voda-nad-zlato/

Projekt sa môže týkať:

  • Zadržiavania dažďovej vody zo striech, parkovísk, ktorá dnes odteká kanalizáciou (technická úprava zvodov, založenie dažďovej záhrady)
  • Zlepšenia stavu a množstva zelene v mestách a obciach
  • Vytvorenia alebo obnovy mokradí
  • Zlepšenia podmienok pre biodiverzitu – viac druhov rastlín, viac druhov hmyzu (zakladanie kvitnúcich plôch, hmyzích hotelov a podobne).

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore