Tlačové správy

#50MOFIS – Objavte čaro organa

Štartuje jubilejný 50. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (MOFIS), ktorý do Košíc a piatich partnerských miest prinesie čaro najväčšieho hudobného nástroja. Organy rozozvučia umelci z Dánska, Rakúska, Maďarska, Česka i Slovenska. Otvárací symfonický koncert pod taktovkou nového šéfdirigenta Štátnej filharmónie Košice Roberta Jindru sa uskutoční 16. 9. a festival potrvá do 29. septembra 2021.

Robert Kovács / Košice & Kežmarok

Otvárací koncert festivalu uvedie nastávajúci šéfdirigent ŠfK Robert Jindra. S košickými filharmonikmi sa v role sólistu predstaví maďarský organista Robert Kovács. Prvá polovica podujatia bude patriť sólovému organovému polorecitálu. Robert Kovács rozohrá v Dome umenia veľký organ Rieger-Kloss z roku 1976, ktorého stavbu inicioval Ivan Sokol, zakladateľ MOFISu. Počas prestávky si návštevníci budú môcť pozrieť výstavu fotografií Dávida Hanka „MAKE ORGANS GREAT AGAIN“, ktorá potrvá do 30. 9. Každý organ je majstrovským originálom, no častokrát si poslucháči ich estetickú a umeleckú hodnotu neuvedomujú. Fotograf Dávid Hanko preto inicioval projekt vytvorenia série fotografií organov a kostolov, aby na nich upriamil pozornosť. V druhej polovici podujatia zaznie veľkolepá Koncertná symfónia pre organ a orchester od Josepha Jongena.
● 16. 9. 2021 o 19:00, Dom umenia Košice

Robert Kovács sa predstaví aj v Kežmarku. Kvôli reštauračným prácam na organe v Drevenom artikulárnom kostole bude koncert iba v Novom evanjelickom kostole. Poslucháči sa tak tento rok naplno ponoria do nádherného zvuku romantického nástroja z dielne Gebrüder Rieger z roku 1894.
●  18. 9. 2021 o 18:00, Nový evanjelický kostol Kežmarok

Monika Melcová / Markušovce & Košice

Na koncerte v Letohrádku Dardanely v Markušovciach zaznejú diela starých majstrov z Talianska a Španielska. Na záver svojou improvizáciou vyzve na „Prechádzku Európou“ sólistka Monika Melcová. Okrem historického barokového pozitívu (malý organ bez pedálov) z letohrádku návštevníci spoznajú aj zvuk nového renesančného stolného pozitívu z organárskej dielne Bies, ktorý zapožičalo OZ Zemplínsko-užská hradná cesta.
●  17. 9. 2021 o 18:00, Letohrádok Dardanely Markušovce

Monika Melcová odohrá v Košiciach celkom iný a tiež pestrý program. Od starých francúzskych majstrov Jacques Boyvin a Jean-Baptiste Lully, cez Johanna Sebastiana Bacha až po vlastné úpravy diel Maurice Ravela. Koncert vyvrcholí sólistkinou improvizáciou.
●  19. 9. 2021 o 19:00, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho Košice

Wolfgang Capek / Košice & Rimavská sobota

Namiesto pôvodne avizovaného holandského organistu Adriaana Hoeka pricestuje do Košíc Wolfgang Capek, hlavný organista kostola sv. Augustína vo Viedni. Pod jeho rukami ožije organ u Dominikánov značky Rieger Jägerndorf z roku 1894. Wolfgang Capek sa predstavil na festivale už v roku 2005. Bol to posledný ročník, keď vyberal a pozýval sólistov osobne ešte Ivan Sokol.
●  21. 9. 2021 o 19:30, Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie Košice

Prvýkrát sa MOFIS uskutoční aj v Rimavskej Sobote, a to na nástroji dielne Bies z roku 2017, ktorý je postavený do historickej skrine vychýrenej organárskej rodiny „Pažickí z Rajca“ z roku 1781. Z historického nástroja sa zachovala iba baroková skriňa, dispozícia nového organa je inšpirovaná nástrojmi z dielne Pažických. Zaujímavosťou programu oboch koncertov bude vlastná skladba sólistu „Paraphrase über das Tedeum“.
●  23. 9. 2021 o 18:00, Kostol sv. Jána Krstiteľa Rimavská Sobota

Pavel Kohout / Košice & Sabinov

Košický koncert Pavla Kohouta spojí dva obľúbené fenomény – čaro Dómu sv. Alžbety a svetoznáme motívy z diela Má vlast Bedřicha Smetanu. Poslucháči totiž budú mať možnosť počuť  skladbu Josefa Kličky – Fantasie na motivy symfonické básně Vyšehrad a aranžmán symfonickej básne Vltava od Barbary Bannasch.
●  24. 9. 2021 o 20:00, Dóm sv. Alžbety Košice

Vltavu v úprave Barbary Bannasch si budú môcť vypočuť aj návštevníci v Sabinove. Zároveň sa divákom naskytne aj detailný pohľad na sólistu počas hrania. Vďaka projekcii na veľké plátno v lodi kostola sa organista, inak ukrytý na chóre, priblíži k publiku.
●  26. 9. 2021 o 19:30, Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Sabinov

David Bendix Nielsen / Košice & Poprad

Na oboch koncertoch mladého organistu Davida Bendixa Nielsena zaznejú diela významného estónskeho skladateľa Arvo Pärta. V Košiciach to bude skladba „Pari intervallo“ a v Poprade „Spiegel im Spiegel“. Obe sú skomponované v kompozičnom štýle, ktorý skladateľ nazval tintinnabuli (z lat. zvonček) a majú meditatívny ráz.

V kostole na košickom sídlisku Nad jazerom sa nachádza prvý organ z organárskej dielne Bies. Stavba nástroja bola zverená začínajúcej firme aj vďaka intervencii Ivana Sokola. Žiaľ, jeho dokončenia sa už zakladateľ MOFISu nedožil.
●  27. 9. 2021 o 19:00, Kostol sv. Košických mučeníkov Košice

Poslucháči v Poprade si stihnú vychutnať zážitok z festivalu predtým, ako sa organ v Konkatedrále načas odmlčí, aby prešiel plánovanou generálnou opravou.
●  29. 9. 2021 o 19:00, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Poprad

Vstupenky a nariadenia

Vstupenky na koncerty v Košiciach sú v predaji v pokladnici Domu umenia a na portáli www.navstevnik.sk. Viac informácií o programe, ako aj ďalších epidemiologických usmerneniach sú priebežne aktualizované webe www.sfk.sk/mofis a sociálnych sieťach.


Kontakt pre médiá:
Lucia Radzová, PR manažérka ŠfK
+ 421 918 802 101, lucia.radzova@sfk.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore