Tlačové správy

Ako pomôže budovanie inteligentných komunít zlepšiť budúcnosť pohraničných oblastí Slovenska a Maďarska

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je organizátorom dvojdňovej medzinárodnej konferencie z cyklu Akadémia inteligentných komunít. Hlavnou témou konferencie je Budovanie inteligentných komunít pre budúcnosť. Desiatky výskumníkov a odborníkov z praxe sa v týchto dňoch stretáva, aby prediskutovali témy súvisiace s rozvojom inteligentných komunít. Odborníci z oblasti regionálneho rozvoja, akademici, zástupcovia regionálnych podnikov a inkubátorov, ekonómov, odborníkov pôsobiacich v oblasti financií či verejnej správy preberajú témy ako vzdelávanie, rozvoj ľudských zdrojov, vytváranie inteligentných komunít alebo kvalita života. Zástupcovia sú najmä zo Slovenska a Maďarska, ale zúčastňujú sa aj predstavitelia iných európskych ako aj mimo európskych krajín ako napr. Ukrajina, Taliansko, Moldavsko, Tadžikistan.

Základnou myšlienkou projektu Inteligentné komunity 2.0  – „Ako byť inteligentný na vidieku?“ (SKHU/1902/4.1/027), v rámci ktorého sa konferencia organizuje je, že inteligencia nie je výsadou miest, naopak, môže byť rovnako dobre dosiahnuteľná aj na vidieku. Odborníci a praktici sa stretávajú, aby sa podelili o svoje skúsenosti a osvedčené postupy a prebrali, ako by sa dali jednotlivé mechanizmy implementovať do kľúčových oblastí projektu, ktorými sú Košický a Banskobystrický kraj na slovenskej strane a Nógrádska župa na strane maďarskej.

Tieto pohraničné lokality boli vybrané, pretože stále nedosahujú úroveň hospodárskych a sociálnych ukazovateľov na úrovni kraja a mikroregiónu, ale ukrývajú v sebe veľký potenciál. Prostredníctvom zapojenia miestnych komunít, ktoré sú cieľovou skupinou a ich začlenenia do globálneho sveta prostredníctvom využitia inteligentných technológií, majú partneri za cieľ dosiahnuť udržateľnú prosperitu týchto, častokrát, marginalizovaných oblastí.

Zlepšenie digitálneho povedomia obyvateľov vidieka umožní obyvateľom znevýhodnených oblastí rozšíriť svoje možnosti v profesionálnej oblasti. Prostredníctvom vytvorenia inteligentných pracovných skupín, projekt prenáša profesionálne znalosti a know-how na obyvateľov prirodzeným spôsobom. Mobilné IT centrá a miestne hnutia majú za úlohu priniesť technologické vymoženosti ľuďom aj do tých najodľahlejších oblastí, a naučiť ich s nimi pracovať tak, aby boli sebestační.

Projekt Inteligentné komunity 2.0 začal v októbri 2020 a bude ukončený v januári 2022. Členmi konzorcia projektu sú: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Nadácia vedomostného centra Interindustria v Salgótarjáne  a Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti.

Ďalšie informácie poskytnú organizátori podujatia:

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD., 0915 858 923, natasa.urbancikova@tuke.sk

Mgr. Nina Hadidomová, 0907 625 433, nina.hadidomova@tuke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore