Tlačové správy

Predstavitelia miestnej samosprávy proti spolitizovanému prístupu Environmentálneho fondu

Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Enviromentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj (výstavba čističiek odpadových vôd, vodovodov a kanalizácie), sú dlhodobo nespokojní s daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi  a ministerke  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Starostovia odovzdajú výzvy v piatok 15. októbra 2021 o 11:00 hod. pred Úradom vlády SR v Bratislave.

 1. výzva -Min.investícií a regionálneho rozvoja SR

2. výzva -Min.životného prostredia SR

Kontaktné osoby za signatárov výziev:

Igor Gavalier, starosta obce Kravany

E-mail: starosta@obeckravany.sk
Tel.: + 421 907 924 680

Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce Dvory nad Žitavou

E-mail: starosta@dvory.sk

Tel.: + 421 0905 706 660

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore