Tlačové správy

Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra – oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Vedúci partner, okrem celkovej koordinácie projektu bude mať na starosti obstaranie 4 samoobslužných požičovní kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom, obstaranie prívesu na zvážanie kajakov a nabíjacej stanice pre e-biky. Taktiež zrealizuje doplnkové podujatia ako sú „Zimné pádlovanie“, „Hornad Green Day“, „Edukačný program – Hornad Green Day“ a množstvo propagačných aktivít.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre partnera River & Mountain, občianske združenie činí 202 349,97 EUR.

Partnerom projektu z podnikateľskej oblasti je Ľuboš Grajcár – John the B tour, ktorý vrámci realizácie projektu obstará minivan s prívesom na prevoz plavidiel a bicyklov, 4 samoobslužné požičovni kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom a 17 bicyklov.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre partnera Ľuboš Grajcár – John the B tour činí 169 033,82 EUR.

Na slovenskej strane rieky obec Veľká Lodina zrekonštruuje svoj park, ktorý bude slúžiť tiež ako oddychová zóna pre turistov.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Veľká Lodina činí 30 271,13 EUR.

Obec Kysak vybuduje oddychovú zónu s nabíjacou stanicou pre e-biky. Zároveň obec zrealizuje športové podujatie s názvom „Hornád Triatlon“.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Kysak činí 27 901,76 EUR.

Obec Družstevná pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom „Kurz prvej pomoci na vode“, ktorej cieľom je školenie inštruktorov v oblasti poskytnutia prvej pomoci na rieke Hornád.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Družstevná pri Hornáde činí 57 058,25 EUR.

Obec Kostoľany nad Hornádom vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky a taktiež jednu pumptrack dráhu.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Kostoľany nad Hornádom činí 67 363,63 EUR.

Obec Ždaňa vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Ždaňa činí 52 008,02 EUR.

Obec Trstené pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a outdorovou posilňovňou. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom Hornád fest, ktorého cieľom bude prezentácia regiónu Hornád realizácia environmentálnych aktivít.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Trstené pri Hornáde činí 62 037,43 EUR.

Obec Milhosť vybuduje oddychovú zónu s nabíjacou stanicou pre e-biky.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Milhosť činí 24 110,76 EUR.

Jednotlivé obce tak isto obstarajú jednotné historické stany, ktoré budú slúžiť počas realizácií spoločných podujatí.

Obdobné aktivity budú vykonávané aj na maďarskej strane rieky Hornád, kde sú našimi partnermi obce Hernádkércs, Hidasnémeti a Hernádszentandrás, z podnikateľského sektoru Kmetty Benjámin a VÉDÉPSZOLG KFT a nadácia Creative Team Alapítvány.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá na 28/02/2023.

Ing. Lukáš Koštenský 

River & Mountain, občianske združenie

Janigova 21

040 23 Košice
mob: +421 949 422 835

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore