Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň – 10.12.2021

PONDELOK              Košický samosprávny kraj (KSK)                      

13. decembra            MMK, Trieda SNP 48/A, Veľká zasadačka, Košice 

9:00                             28. zasadnutie Zastupiteľstva KSK 

 Viac na:  https://web.vucke.sk

 Zasadnutie zastupiteľstva je organizované v súlade s Vyhláškou č. 254/2021 V.v. Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v režime OTP (očkovaný/testovaný/po prekonaní COVID-19)

_________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

PONUKA  NA  POSTGRADUÁLNE  ŠTÚDIUM

European Business & Management Institute poskytuje moderné postgraduálne štúdium. Študijné programy sú navrhnuté tak, aby nielen prehlbovali teoretické vedomosti a zručnosti, ale aj učili absolventov, ako tieto vedomosti aplikovať v praxi.

Medzi najčastejšie študované programy patrí MBA Management, MBA Riadenie ľudských zdrojov, MSc Marketing alebo LLM Verejné právo.

Štúdium sa uskutočňuje kompletne on-line. V rámci online štúdia je možné študovať programy, ktorých výučba prebieha výlučne online bez potreby osobnej účasti na stretnutiach s lektormi. Študentský systém obsahuje všetky študijné materiály a potrebné informácie.

Radi by sme všetkým členom Slovenského syndikátu novinárov poskytli 15% zľavu na štúdium u nás.

Cena kompletného štúdia MBA je po 15% zľave 2 252,5 € vrátane DPH, cena MPA štúdia je po zľave 2 252,5 € vrátane DPH a cena LLM štúdia je po zľave 2 465 € vrátane DPH.

Kontakt:

Mgr. Patrik Bartůněk, MBA, zástupca riaditeľa

European Business & Management Institute

Dunajská 8

811 08 Bratislava

e-mail: studium@ebmi.sk>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice máme ešte pár kusov publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu mi volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

 

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore