Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň – 17.12.2021

PONDELOK              OZ KOVO

20. decembra           RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 1. poschodí

10:00                           Téma TB:

Štrajková pohotovosť odborovej organizácie OZ KOVO EUROBUS Košice

Hostia TB:

  •                                PhDr. Jozef Balica – člen predsedníctva OZ KOVO
  •                                 Milan Boberský – predseda odborovej organizácie EUROBUS Košice

TB sa bude v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení konať v režime OP.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UTOROK                   Dobrovoľnícke centrum, Košíc a FABRIKA48, Unipoistenie                          

21. decembra           FABRIKA48,  Južná trieda 48, Košice 

10:00                          Téma TB:

Odovzdanie finančného daru pre košické Centrum pomoci Ligy proti rakovine z  projektu  Dobrý stromček 2021. Cieľom projektu je v spolupráci so spoločensky zodpovednými firmami poukázať na prínos prenájmu vianočných stromčekov v kontajneroch, ktoré neskončia na smetisku, ale opätovne sa vysadia.

                                     Hostia TB:

  •                              Martin Ištvan – riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc
  •                              Ľubica Slatina – programová manažérka košickej Ligy proti rakovine
  •                              Melinda Hradilová – riaditeľ FABRIKA48
  •                              Uršula Kuzárová – marketingová manažérka FABRIKA48
  •                              zástupcovia firiem, zapojených do projektu: FABRIKA48, NESIA trade s.r.o, KRATS s.r.o, VTF WALL s.r.o, LAMPIA s.r.o, WellSpa s.r.o, Row & Slide s.r.o, SID, spol s.r.o, ATRIOS s.r.o, INGEMA s.r.o

TB sa bude v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení konať v režime OP.

Svoju účasť potvrďte na: info@dobrekosice.sk do pondelka 20.12.2021

 Kontakt:

Mgr. Martin Ištvan, CEO, Dobrovoľnícke centrum Košíc

0911 041 851, info@dobrekosice.sk, www.dobrekosice.sk

_____________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty aj za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KOŠICE  NA  KAŽDÝ  DEŇ – 366  TIPOV  NA  POUŽITIE  MESTA

Zrejme ste už zaznamenali, že náš kolega a člen RO SSN Košice Milan Kolcun v týchto dňoch vydal ďalšiu knihu Košice na každý deň – 366 tipov na použitie mesta.  Autor v publikácii, ktorú ilustrovalo 12 top košických ilustrátorov, pridáva rôzne zaujímavosti o danom mieste, umeleckom diele alebo fenoméne či podujatí, ako zážitkovo stráviť každý deň v roku v druhom najväčšom meste Slovenska. Vydanie knihy podporili Mesto Košice a Creative Industry a objednať si ju môžete priamo u autora na: 0905 550 656 alebo na bezsepkara@gmail.com .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice máme ešte pár kusov publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu mi volajte na 0903 845 120.

________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore