Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – aktivity v marci 2022

Stále expozície zo zbierky:

Info: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie

TERRA GOTHICA. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková.

JOZEF HANULA. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková.

 Programy pre verejnosť:

Info: http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne

Nedeľa, 6. 3. 2022, 13.00 – 15.30 / NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: KORÁLIKOVO. Program pre rodiny s deťmi. Maľovanie obrazu farebnými korálikmi na lepivú podložku. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS. Vstupné: 3 € / osoba.

Piatok, 11. 3. 2022, 16.00 – 19.00 / ŽENY ON LINE 10: RELIÉFNA MAĽBA. Program pre znevýhodnené skupiny žien a verejnosti. Tvorba obrázku s 3D efektom pomocou dekoračnej metalickej fólie. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS. Vstupné: 4 € / osoba.

Streda, 16. 3. 2022, 19.00 – 20.30 / KONCERT V GALÉRII / JANO SVETLAN MAJERČÍK: PO VOLANÍ. Pesničkár v tichu piesní dáva oslobodzujúci hlas „priznaným výkrikom a bolestiam v prachu pravdy.“ Vstupné: 8 € / osoba.

Streda, 16. 3. 2022, 10.00 – 19.00 / DLHÝ DEŇ S UMENÍM. Prehliadky výstav do večerných hodín. Vstupné: štandardné.

Streda, 23. 3. 2022, 9.30 – 16.30 / PO KRÍŽOVÝCH A INÝCH CESTÁCH. Medziodborové kolokvium k aktuálnej výstave Krížom krážom a komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Katarínou Balúnovou a prizvanými autormi. Účastnícky poplatok: 10 € / osoba.

Tvorivky / Programy pre školy:

Info: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Ponuka tvorivých dielní aj pre malé skupiny na základe pandemických opatrení.

O prípadných zmenách budeme informovať na webe a sociálnych sieťach.

V prípade dotazov nás priamo kontaktujte!

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka & kolektív Galérie umelcov Spiša

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore