Košice

Prehľad podujatí 11. týždeň – 11.03.2022

UTOROK                  Bábkové divadlo Košice (BDKE)              

15. marca                  BDKE, Alžbetina 38,  Košice

10:30                         Téma TB: 

Premiéra inscenácie Adriany Totikovej Ne/po/slušná Linda (18. 03. 2022 o 19:00 hod.)

                                    Hostia TB:

 •                            Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDKE
 •                            Adriana Totiková  – réžia
 •                            Michal Baláž – dramaturg 
 •                            Zuzana Malcová – scénografka  
 •                            Ivan Sogel – umelecký šéf BDKE
 •                            účinkujúci herci:  Jana Štafurová, Beáta Dubielová, Lukáš Takáč

Novinári sú vítaní na hlavnej skúške od 9:30 hod.                                                 

_________________________________________________

PIATOK                    Starosta obce Malý Horeš              

18. marca                 Vínny dvor, Chlmecká ulica 5, Malý Horeš

14:00                         Téma TB: 

Realizácia projektu Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-turistických služieb na historických pivničných radoch v Hercegkúte a v Malom Horeši

Program:

 • 14:00 – 14.30   Prezentácia projektu, Ing. Pál Barta – projektový manažér
 • 14.30 – 15.00  Prezentácia vedúceho partnera Hercegkút, László Horváth, projektový manažér
 • 15.00 – 16.00  Odpovede na otázky zástupcov médií, návšteva miesta výstavby

Potvrdenie účasti na e-mailovej adrese:  printgyorky@gmail.com 

___________________________________________________________

INÉ

BEZ  ŠEPKÁRA

Talkshow Milana Kolcuna BEZ ŠEPKÁRA – štvrtok 17. marca 2022 o 17:00 a 19:30 hod.

Hostia:

 • Peter Stašák – spevák, autor formátu Kaviareň Slávia
 • MUDr. Pavol Veselý – očný chirurg
 • Veronika Sax – virtuózka v hre na saxofón
 • Richard Tury – svetová špička v skateboardingu
 • Juraj Tury – zakladateľ skateboardovej značky Tlakers
 • Peter Matej – otec košického internetu, špecialista na kybernetickú bezpečnosť
 • Martin Matej – odborník na kybernetickú bezpečnosť
 • Matej Marušin – herec, člen Činohry Štátneho divadla Košice

Vstupenky predáva denná pokladňa Štátneho divadla. Rezervácie možné aj na www.navstevnik.sk

____________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

______________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore