Tlačové správy

Narodeniny J. S. Bacha oslávi Štátne divadlo Košice streamom divadelného projektu Petra Mazalána Už stačí / Ich habe genug

Štátne divadlo Košice si 337. výročie narodenia Johanna Sebastiana Bacha,  jedného z najvýznamnejších skladateľov histórie, ktorý na stáročia ovplyvnil celý ďalší vývoj hudby, pripomenie streamom jedinečného divadelného projektu Petra Mazalána  s názvom Už stačí / Ich habe genug. Záznam predstavenia odvysielame zdarma pre našich divákov vo štvrtok 31. marca 2022 o 19:00 na kanáli Štátneho divadla Košice v rámci platformy Vimeo.

Jedným z netradičných projektov, ktoré divákom v posledných mesiacoch ponúkla Opera ŠDKE je aj autorská inscenácia Petra Mazalána s názvom Už stačí / Ich habe genug, ktorá mala po niekoľkomesačnom odklade premiéru 13. marca v Historickej budove ŠDKE. Autor, režisér a zároveň sólista Peter Mazalán vo svojom projekte spojil hudbu jednej z kantát Johanna Sebastiana Bacha s textami švajčiarskeho spisovateľa a esejistu Hermana Hesseho, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 1946. „Cieľom projektu je prispieť k diskusii o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi. Bachova kantáta v spojení s textami Hermanna Hesseho sa v inscenácii stáva nahliadnutím do prežívania homosexuálne orientovaného človeka,“ hovorí Peter Mazalán. Ako dodal v rozhovore pre portál operaslovakia.sk, v dnešnej dobe je priam absurdné vôbec spomínať, že homosexualita je téma, ktorá rozdeľuje. „Je to niečo, čo by nemalo byť témou. A už vôbec nie takou, ktorá generuje politicko-spoločenské tábory a averzie. Jeden projekt nepomôže toto nastavenie zvrátiť. Snaží sa poukázať na to, že byť homosexuálom nie je nič, čo by malo byť v najširšom zmysle slova diskvalifikujúce, vulgárne, nemravné alebo choré. Projekt nič nevysvetľuje a ani nemá ambíciu byť provokatívnym, protestným a explicitným. Vo svojich projektoch nikdy neilustrujem,“ vysvetľuje Peter Mazalán.

Bachova kantáta je preňho materiálom, ktorým podľa vlastných slov skúma seba samého. „Práve forma skladateľovej hudby a jej obsah boli pre mňa silným odkazom, ktorý aspoň v teoretickej rovine dokáže priblížiť svety, ktoré sa zvyknú nejako tak vzájomne stereotypne vylučovať,“ myslí si Peter Mazalán.

V jeho divadelnom projekte sú spojené činoherné, vokálne a tanečné prvky. „Vystupuje v ňom päť hlavných protagonistov, ktorí predstavujú jednu osobu. Je to multiplikácia dotknutej homosexuálnej bytosti, ktorá zo seba vystupuje, vzájomne sa sleduje a vzniká medzi ňou samou interakcia (dve herecké postavy, dvaja speváci, tanečník). V tomto duchu vzniklo pre mňa absolútne organické prepojenie všetkých spomenutých zložiek. Inscenácia je koncertom, ktorý sa stáva minimálne inscenovanou úvahou,“ dodáva Peter Mazalán.

Peter Mazalán si k spolupráci na inscenácii prizval hercov Richarda Autnera, Janu Oľhovú, Aleša Janigu a Ľubomíra Hanigovského, ako aj tanečníka Juraja Korca, ktorý sa postaral o choreografiu, a tiež barokový ansámbel v zložení Ľubica Habart (I. husle), Blanka Pavlovičová (II. husle), Peter Vrbinčík (viola), Aviad Gershoni (barokový hoboj), Pavol Mucha (violončelo), Ján Prievozník (kontrabas), Jakub Mitrík (theorba) a Silvia Urdová (organ). Hudobne na projekte spolupracoval Fero Király.

Link na stream predstavenia Už stačí / Ich habe genug bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na sociálnych sieťach a webstránke Štátneho divadla Košice. Sledujte nás!

Svjatoslav Dohovič, web editor a PR

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore