Košice

Prehľad podujatí na 14. týždeň – 01.04.2022

PONDELOK             Poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu                    

4. apríla                   RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 1.poschodí

10:00                          Témy TB: 

  •                              Aktuálna situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou, v Užhorode a Zakarpatsku
  •                              Pomoc vojnovým migrantom
  •                              Zmeny v poskytovaní humanitárnej pomoci

                                    Hostia TB:

  •                           Eduard Buraš – poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu
  •                            Radoslav Dráb – predseda košickej pobočky Úsmev ako dar

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V termíne máj/jún sa bude konať celoslovenský snem SSN a pred ním krajská konferencie v Košiciach, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenci členskej základne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore