Tlačové správy

Deň kariéry na UPJŠ v Košiciach pomôže k úspechu na pracovnom trhu

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) UPJŠ v Košiciach usporiada 6. apríla 2022 šiesty ročník veľtrhu pracovných príležitostí Deň kariéry.

Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov, ako napríklad Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Okresný úrad Košice, advokátska kancelária Čechová & Partners, Martin Dental Center, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovensko IT a mnohými ďalšími, budú od 10. hodiny prebiehať prostredníctvom livestreamu vysielaného na facebookovom profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V živom prenose sa študenti dozvedia podstatné informácie o zamestnávateľoch a ich výberových procesoch, nebudú chýbať ani diskusie na tému kompetencií potrebných na uplatnenie sa na trhu práce či na tému správnej prípravy životopisu. Záznam Dňa kariéry bude uverejnený na facebookovom profile UPJŠ.

Veľtrh pracovných príležitostí už tradične zaznamenáva veľký záujem zo strany zamestnávateľov. Zúčastnené firmy ponúkajú bohaté možnosti uplatnenia sa pre poslucháčov
všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Univerzitné vzdelávanie nie je výlučne spojené s teóriou jednotlivých odborov. Vieme, že kľúčom k úspechu našich študentov je priamy kontakt so zamestnávateľmi už počas štúdia. Študijné prostredie budujeme so zámerom poskytnúť čo najviac poznatkov z praxe tak, aby sa po ukončení vysokoškolského štúdia absolventi etablovali na pracovnom trhu čo najskôr. Aj v poradí šiesty ročník Dňa kariéry sa ponúka študentom UPJŠ ako príležitosť nájsť si cestu ku kariére a úspechu,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„Pracovný trh sa neustále dynamicky vyvíja. Množstvo zmien nastalo v dôsledku pandémie a keď sme si už mysleli, že sme sa zmenám prispôsobili, nastávajú nové v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Zamestnávatelia na Dni kariéry predstavia svoje spoločnosti aj aktuálne výberové procesy a požiadavky na absolventov VŠ. Pre študentov a absolventov našej univerzity je to skvelá príležitosť ukázať, nakoľko flexibilne vedia na tieto zmeny na trhu práce reagovať, zaujať zamestnávateľov a získať pracovné miesto. Verím, že vďaka našim kariérovým službám to pre nich nebude problém,“ dodala riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ, Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
e-mail: veronika.zibrinyiova@upjs.sk
tel.: +421 905 487 134
web: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore