Košice

Prehľad podujatí 17. týždeň – 22.04.2022

SOBOTA         Galavečer Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja          

23. apríla           Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice

16:00              

Viac informácií: https://web.vucke.sk/sk/novinky/kraj-oceni-ludi-ktorych-pracu-poznaju-aj-za-hranicami-krajiny.html

Pred podujatím si bude možné nahrať medzi 15:00 – 15:45 rozhovory.

______________________________________________________

NEDEĽA              Košický samosprávny kraj

24. apríla             Amfiteáter Zemplínska Šírava

13:00                     Najvýchodnejší benefičný koncert pre Ukrajinu

Vystúpia: David Koller, Gladiator, Desmod a Robo Šimko, Ľubo Virág, Jurošík, Spasenie (UA)

 Viac informácií: https://web.vucke.sk/sk/novinky/kraj-pripravuje-najvychodnejsi-beneficny-koncert-ukrajinu-headlinerom-bude-david-koller.html

_______________________________________________________________

PONDELOK              Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

25. apríla                    MMK – veľká zasadačka, Tr. SNP 48/A, Košice

9:00        

Program Zastupiteľstva KSK: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=162

______________________________________________________________

UTOROK                   Technická univerzita Košice (TUKE)

26. apríla                     TUKE, Letná 9, Košice veľká zasadačka rektorátu TUKE

10:00                            Stretnutie IT odborníkov z oblasti superpočítačov exascale éry, ktoré pripravila TUKE v spolupráci s poprednou technologickou spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise Slovakia.

Superpočítače exascale zmenia vedecký výskum, aj priemysel – pomohli zmapovať ľudský mozog, simulovať zložité fyzikálne javy a dnes vstupujú do novej éry. Exascale výkon v reči počítačov znamená miliardu miliárd alebo 1018 operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu (FLOPs) a pre ľudstvo je to obrovský posun vpred.

______________________________________________________

STREDA                   Technická univerzita Košice (TUKE)

27. apríla                 TUKE, Letná 9, Košice – veľká zasadačka rektorátu TUKE

10:30                          Téma TB: 

Prvý Ulysseus Summit na Slovensku, ktorého sa zúčastnia zástupcovia všetkých 6-tich univerzít aliancie a partnerských organizácií regiónu

                                     Hostia TB:                                  

 •                             rektori partnerských univerzít a hostia summitu – zástupcov verejných
 •                             inštitúcií a orgánov štátnej správy

Cieľom dvojdňového podujatia je zhodnotenie a prezentácia aktuálneho stavu rozvoja unikátnej cesty spolupráce a inovácií európskych univerzít združených v Aliancii európskych univerzít Ulysseus, ktorá vytvára širokú ponuku príležitostí prispievajúcich k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru, a tým aj priamo k budúcnosti Európy.

 Aliancia má ambíciu prepojiť a integrovať svoje členské univerzity do jednej európskej univerzity a umožniť študentom študovať na ktorejkoľvek z 87 fakúlt partnerských univerzít v 6 krajinách.

 pozvánka_Ulysseus summit

___________________________________________________________

 STREDA                   Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

27. apríla                 ŠDKE – Historická budova, Hlavná 58, Košice – salónik

14:00                          Téma TB: 

75. výročie Národného divadla v Košiciach a štyri májové premiéry

                                      Hostia TB:

 •                               Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
 •                               Roland Khern-Tóth – riaditeľ opery
 •                              Andrej Petrovič – riaditeľ baletu
 •                             Anton Korenči – riaditeľ činohry
 •                            Andrej Sukhanov – umelecký šéf baletu

_______________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

 

V termíne máj/jún sa bude konať celoslovenský snem SSN a pred ním krajská konferencie v Košiciach, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenci členskej základne. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  PALA  RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu: Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné napísať, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

Pokiaľ ide o nominácie na ostatné ceny, je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať. V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

 1. Písaná žurnalistika
 2. Audiovizuálna žurnalistika
 3. Fotožurnalistika
 4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv(pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)
 5. Cena za transparentnosť(pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)
 6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára
 7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore