Tlačové správy

Kunsthalle Košice počas víkendu ovládnu mladí hackeri

Tento víkend bude patriť mladým hackerom, ktorí si 23. a 24. apríla v Hale umenia Košice navzájom zmerajú sily v medzinárodnej súťaži v programovaní Hack Kosice 2022. Tretieho ročníka súťaže by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností s technickým zameraním a 50 mentorov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je generálnym partnerom podujatia, zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov súťaže.

Program sa začne v sobotu o 9. hodine registráciou účastníkov. Po uvítacej ceremónii si mladí hackeri zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti IT, oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách. V nedeľu budú súťažné tímy prezentovať svoje návrhy. Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti. Výsledky súťaže budú známe v nedeľu popoludní po odbornom zhodnotení poroty. Pri hodnotení súťažných projektov bude rozhodujúca technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie. Hackathon Hack Kosice založila a pravidelne organizuje skupina aktívnych stredoškolských a vysokoškolských študentov. Tím Hack Kosice pravidelne organizuje aj workshopy zamerané na technologické témy či prináša neformálne vzdelávanie v oblasti informatiky pre stredné a základné školy. Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Hack Kosice podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

„UPJŠ v Košiciach je hlavným partnerom Hack Kosice. Poskytuje okrem technického zabezpečenia personál, ide najmä o odborný prínos vedcov z oblasti dátovej analýzy a umelej inteligencie z Ústavu matematických vied, Ústavu informatiky a Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí ako sú dopravné, sociálne či internetové siete. Preukazujeme tak kompetencie a ponuku UPJŠ pre záujemcov o štúdium a výskumnú spoluprácu v oblasti analýzy dát a umelej inteligencie, ktoré nadobúdajú stále väčší význam pre hospodárstvo a každodenný život ľudí,“  informoval doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Laura Hoľanová
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
e-mail: michal.gallay@upjs.sk
tel.: +421 55 234 2108, mob.: +421 917 102 480

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore