Tlačové správy

Študenti stredných škôl si na UPJŠ v Košiciach vyskúšajú jeden deň vysokoškoláka

Študentky a študenti stredných škôl sa počas tohtoročných ústnych maturít stanú poslucháčkami a poslucháčmi vysokej školy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje 24. a 25. mája 2022 Jeden deň vysokoškoláka, v rámci ktorého budú mať stredoškoláci k dispozícii výber prednášok, seminárov a cvičení z rôznych študijných odborov Prírodovedeckej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu. Program je určený pre študentov prvého, druhého a tretieho ročníka stredných škôl, ktorých výber vysokej školy na rozdiel od ich starších spolužiakov, maturantov, ešte len čaká.

Stredoškoláci, ktorí už reálne rozmýšľajú nad výberom vysokej školy a odboru, ktorému by sa v budúcnosti chceli venovať, budú mať na výber z bohatej ponuky reálne vyučovaných premetov, ktorú zostavili jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity. Program bude prebiehať oba dni v dopoludňajších hodinách súbežne na všetkých fakultách a pracoviskách,  približne od 9. do 13. hodiny. Výber predmetov bol zostavený zámerne s ohľadom na vytvorenie čo najpestrejšej ponuky predmetov, aby si študenti mohli vyskúšať naozaj všetky odbory, ktoré ich zaujímajú, a to aj na rôznych fakultách.

Pre žiakov, ktorí sa ešte nerozhodli, akú vednú disciplínu by v budúcnosti radi študovali, univerzita pripravila popularizačno-osvetové prednášky na rôzne témy ako kybernetická bezpečnosť, problematika životného prostredia a klimatických zmien, šírenie dezinformácií či správny výber vysokej školy. Prednášky Internet – dobrý sluha, ale zlý pán; Človek, tvor EKO-logický; Overuj si fakty s Filozofickou fakultou UPJŠ a 4 kroky k výberu vysokej školy bude možné sledovať aj online prostredníctvom streamu na facebookovom profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Účasť všetkých študentov je podmienená registráciou a prihlásením sa na konkrétne prednášky prostredníctvom Portálu CCVAPP (https://portal.ccvapp.upjs.sk) z dôvodu kapacitných obmedzení jednotlivých aktivít. Prihlasovanie v portáli bude pre stredné školy sprístupnené do 12. mája 2022.

„Jeden deň vysokoškoláka má v prvom rade poskytnúť študentom stredných škôl jedinečnú príležitosť nezáväzne si vyskúšať štúdium na UPJŠ, priamo sa oboznámiť s priestormi, vybavením a pedagógmi univerzity. Naším cieľom je, aby študent, ktorý si podá prihlášku na UPJŠ, bol adekvátne a včas informovaný o tom, čo mu univerzita môže počas štúdia poskytnúť a naopak, aké nároky na neho budú kladené,“ vyjadril sa rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„Budeme veľmi radi, ak nás navštívia nielen košické stredné školy, ale aj stredoškoláci z celého Slovenska. Chápeme, že cesta zo vzdialenejších miest až do Košíc môže byť prekážkou osobnej účasti žiakov stredných škôl, preto sme sa rozhodli pre hybridný formát podujatia a vybrané prednášky sprístupnime aj v online priestore na Facebooku UPJŠ,“ informovala prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou a organizátorka podujatia Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

e-mail: laura.holanova@upjs.sk

tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

web: https://www.upjs.sk/podujatia/26985/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore