Košice

Prehľad podujatí 20. týždeň – 13.05.2022

ŠTVRTOK              Nadácia Jánosa Rimayho  

19. mája                   Centrum MaJel Rovás, Alžbetina 42, Košice

10:00                        Téma TB:

Festival poézie Karpatskej kotliny a V4

Od 30. mája do 4. júna sa bude konať už druhý ročník medzinárodného literárneho stretnutia – Festivalu poézie Karpatskej kotliny a V4. Pri príležitosti zavítajú na Slovensku okrem maďarských básnikov z Karpatskej kotliny aj známi a uznávaní autori z krajín V4. Čitateľské stretnutia a sympóziá od pondelka do soboty budú hostiť okrem slovenských básnikov aj z Poľska, Česka, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Rumunska. Podujatie sa koná na viacerých miestach na území severného Maďarska a na Slovensku, slávnostne sa otvára 30. mája v pondelok o 18:00 hodine v rytierskej sieni Rákócziho hradu v Sárospataku. Poézia sa na stretnutiach bude snúbiť s hudobnými koncertmi, v rámci ktorých predstúpi skupina Kaláka, skupina Mintha a herečka Anna Kubik.

Organizátori vybrali aj dve lokality na Slovensku:

  •  31. mája o 17:00 hod. literárne stretnutie sa uskutoční vo Veľkých Kapušanoch v Maďarskom dome.
  • 2. júna o 17:30 sa básnici môžu stretnúť s čitateľmi v Centre MaJel Rovás v Košiciach

 V záverečný deň festivalu 4. júna v záhrade Domu sv. Alžbety v Sárospataku od 15:00 hod. do 19.00 hod. vystúpia aj slovenskí umelci ako Marcell Kováts a Erzsébet Balog, Attila Zsapka a Péter Farnbauer.

___________________________________________________________________________ 

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V polovici septembra 2022 sa bude konať 14. celoslovenský snem SSN v Bratislave a pred ním v polovici júna 2022 Krajská konferencie RO SSN v Košiciach, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenciu členskej základne.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

1. Písaná žurnalistika

2. Audiovizuálna žurnalistika

3. Fotožurnalistika

4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv (pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)

5. Cena za transparentnosť (pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)

6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára

7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore