Tlačové správy

Participatívny rozpočet opäť pomôže pri zrode zaujímavých projektov, župa spúšťa výzvu na predkladanie žiadostí

Svoj projekt môžu župe poslať právnické osoby, podnikatelia, organizácie i mestá a obce do 15. 6. 2022.

Prostriedky zo župnej kasy aj tento rok pomôžu východniarom zrealizovať zaujímavé alebo nevyhnutné projekty v ich meste či organizácii. Košický samosprávny kraj v pondelok 16. 5. 2022 vyhlásil výzvu o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu. Žiadateľmi sa môžu stať právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ale aj obce, mestá, miestne akčné skupiny, občianske združenia či neziskové organizácie.

„Vlani sme vďaka peniazom z participatívneho rozpočtu spolu s obyvateľmi kraja rozhýbali šport a potrebnú rekonštrukciu jedného zo športových klubov v Michalovciach. Mladí judisti sa tak môžu na súťaže pripravovať v lepších podmienkach. Tentoraz je však výzva stavaná komplexnejšie a žiadatelia môžu požiadať o prostriedky v akejkoľvek oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí v Košickom kraji. Zo župnej kasy rozdelíme dokopy 100 – tisíc eur. O samotnej realizácii konkrétnych nápadov rozhodnú opäť východniari v hlasovaní, čím pomôžu rozhodnúť o verejných peniazoch transparentne,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Žiadatelia môžu žiadosť o poskytnutie dotácie vypracovať výlučne vyplnením elektronického formulára, ktorý je dostupný na: https://vucke.egrant.sk/. Minimálna výška pomoci je 25 000 eur, maximálna 100 000 eur. Spolu so všetkými potrebnými prílohami by mali svoj projekt zaslať župe aj v tlačenej verzii najneskôr do 15. 6. 2022. Dotáciou kraj prispeje až do výšky  90 percent celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom nápady, ktoré získajú od obyvateľov najviac hlasov, by mali byť zrealizované do 31. 10. 2022. Po doručení potrebných dokumentov bude nasledovať ich kontrola, hodnotenie externými hodnotiteľmi a napokon hlasovanie obyvateľov. Prehľad projektov bude dostupný na https://rozhybanykraj.hlasobcanov.sk/

Anonymné hlasovanie bude možné z akéhokoľvek slovenského mobilného telefónneho čísla. Po jeho ukončení systém automaticky zverejní projekty podľa počtu získaných hlasov. V rámci výzvy môže župa poskytnúť dotáciu na projekty realizované len na území Košického kraja.

JUDr. Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK
Košický samosprávny kraj

+421918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore