Tlačové správy

Regionálne kolo IQ olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach preverilo logické myslenie až 80 žiakov z východného Slovenska

Na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 13. mája 2022 uskutočnilo regionálne kolo súťaže IQ olympiáda. Do 11. ročníka IQ olympiády sa tento rok zapojilo 9 586 žiakov z celého Slovenska. Súťaž prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Banskobystrického, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Organizátormi IQ olympiády sú každoročne dobrovoľníci z Mensa Slovensko. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je stálym partnerom podujatia.

Regionálne kolo Východ nadväzovalo na školské kolá, ktoré prebiehali od 4. apríla do 12. apríla 2022 na 2. stupni základných škôl a 1. stupni osemročných gymnázií v Prešovskom a Košickom kraji. Žiaci riešili 25 logických úloh v časovom limite 30 minút. Z každého regiónu postúpilo 80 žiakov, regionálneho kola súťaže na východnom Slovensku sa  zúčastnilo spolu 240 žiakov. Do finále súťaže, ktoré sa bude konať 30. mája 2022 na Trenčianskom hrade, za východ Slovenska postupuje 20 najlepších riešiteľov v úlohách zameraných na logické myslenie. Vo finále IQ olympiády sa stretne 60 najbystrejších žiakov z celého Slovenska.

 „Súťaž IQ olympiáda vznikla ako doplnok k súťažiam, ktoré sú viac zamerané jednostranne, napríklad matematické, fyzikálne, jazykové a pod. Naším hlavným záujmom je nájsť a podchytiť logicky zmýšľajúce deti, rozvíjať ich talent a ďalej s nimi pracovať. Nepreverujeme vedomosti získané štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne odpovedať, dedukovať a vyvodzovať logické úsudky. Do súťaže sa často zapájajú aj tzv. pasívni géniovia, ktorí sú veľmi inteligentní, ale potrebujú povzbudiť a naštartovať. Úlohy deti bavia, sú rôznorodé, pokrývajú širokú škálu nadania – od logických a priestorových úloh, hľadania súvislosti cez čítanie s porozumením a testovanie krátkodobej pamäte. Teší  nás veľký záujem zo strany detí, učiteľov a dobrovoľníkov Mensa Slovensko, bez ktorých by bola súťaž nerealizovateľná,“ upresnila RNDr. Daniela Metesová, čestná predsedníčka a zakladateľka súťaže.

Program regionálneho kola pre východné Slovensko začal o 9. hodine slávnostným otvorením súťaže v prednáškovej miestnosti M5 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V dopoludňajších hodinách účastníci riešili logické úlohy v 5. súťažných kolách zameraných na rôzne témy a schopnosti. Po obedňajšej prestávke sa žiaci zapojili do ankety a diskusii o Mensa Slovensko a LEAF Academy pripravila pre žiakov workshop.

„Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je jedným z partnerov, na pôde ktorého sa od roku 2017 koná regionálne kolo Východ IQ olympiády pre žiakov základných škôl                     a osemročných gymnázií Prešovského a Košického kraja. Poslaním fakulty je aj podpora práve takýchto podujatí, zameraných na talentované deti v oblasti prírodných vied, informatiky a matematiky,“ dodal doc. RNDr. Roman Soták, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené o 13. hodine v Historickej aule v budove rektorátu UPJŠ. Na prvom mieste sa umiestnila Katarína Adamková z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, ktorej bola udelená aj Cena dekana. Druhé miesto obsadil Milan Gešperik, žiak Základnej školy vo Vranove nad Topľou. Najlepšiu trojicu uzatvára Júlia Gajdošová, ktorá navštevuje Základnú školu Kežmarská v mestskej časti Košice-Západ.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

e-mail: laura.holanova@upjs.sk

tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore