Tlačové správy

„Som jedna z 999 a toto je príbeh nás všetkých…“

Výstava Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína pripomína 80. výročie prvého transportu židovských žien a dievčat zo zemplínsko-šarišskej župy.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na komentovanú prehliadku výstavy -999- Morituri te salutant, ktorá bude doplnená o krátky historický fragment Divadla G. Konať sa bude 19. júna 2022 v priestoroch trebišovského kaštieľa.

Výstavu vytvorilo múzeum pri príležitosti 80. výročia prvého transportu tisícky židovských žien a dievčat zo zemplínsko-šarišskej župy do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Táto smutná udalosť sa dotkla aj mesta Trebišov, z ktorého bolo odvedených 76 mladých dievčat. V transporte išli spolu s ďalšími ženami v ústrety takmer istej smrti. Výstava bola sprístupnená verejnosti vo februári tohto roka. Tentoraz bude doplnená o 3D maketu trebišovskej synagógy,  v ktorej budú inštalované sakrálne predmety späté so židovským náboženstvom. Výstava je zameraná aj na samotné židovské obyvateľstvo v Trebišove, resp. na Zemplíne, ako aj na rok 1938, kedy sa postavenie židovského obyvateľstva v spoločnosti začína meniť a prejavuje sa agresívnejší antisemitizmus. Súčasťou výstavy je aj replika vagónu používaných pri transportoch.

Vďaka spolupráci medzi Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove a Národným Múzeom Auschwitz – Birkenau v Osvienčime (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau v Oświęcimie) bola zrealizovaná medzinárodná výpožička autentických zbierkových predmetov z koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau. Návštevníci môžu vidieť autentické predmety v konzervovanom stave, ktoré boli prezentované aj unikátnej výstave v Paríži.

Oslobodenie tábora prinieslo vytúženú slobodu aj ženám z prvého slovenského transportu. Bojovali, aby prežili a prežili, aby povedali svetu o hrôzach, neľudských podmienkach a zaobchádzaní, o smrti, ale aj o priateľstve, opore, vytrvalosti či sile bojovať o prežitie. Holokaust je jednou z najťažších tém histórie
20. storočia. Je však potrebné si pripomínať, koľko nevinných ľudských životov počas holokaustu vyhaslo a čoho všetkého je človek schopný urobiť, ak má alebo nemá na výber. Týmto témam je venovaná aj táto aktuálna výstava trebišovského múzea.

Kontaktná osoba:

Mgr. Nikola Radová

Emailová adresa: radova.nikola@gmail.com

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore