Tlačové správy

Aj mladí Košičania majú nápady ako riešiť dopady zmeny klímy

Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci s mestom Košice ocenil najlepšie práce študentov košických základných a stredných škôl v téme ako reagovať na dopady zmeny klímy. Konkrétne študentské idey budú slúžiť pre samosprávu aj ako inšpirácia pri implementácii Adaptačného plánu mesta Košice na zmenu klímy.

Výtvarná súťaž

Žiaci a žiačky základných škôl mali v rámci výtvarnej súťaže „Zmena klímy a moje mesto“ za úlohu ľubovoľnou technikou stvárniť, akým spôsobom by vedeli zmierniť negatívne dopady zmeny klímy vo svojom okolí. Vo svojich prácach sa zamerali najmä na miesta, kde sa vedia v lete schladiť (resp. kde im je horúco), na prejavy dlhodobého sucha, či rôzne vylepšenia verejného priestoru. Kreatívne idey a nápady na vylepšenie života v meste v dobe klimatickej zmeny žiaci potom zachytili aj v odpovediach na otázku, čo by robili, ak by sa stali primátorom/primátorkou Košíc a museli by čeliť vlnám horúčav alebo povodniam.

Mladí výtvarníci si slávnostne prevzali ceny v priestoroch magistrátu mesta. Okrem odmenenia prác mali príležitosť zážitkovo-vzdelávacou formou diskutovať s hlavným architektom mesta a tvorcami Adaptačného plánu o svojich návrhoch a spôsobe, ako chce mesto riešiť túto tému. Pozreli si krátke náučné video a zoznámili sa so zmenšeným modelom mesta. Všetky diela, vrátane dvoch víťazných, má verejnosť možnosť vidieť v najbližších týždňoch vystavené vo vstupnej hale Magistrátu mesta Košice.

Adaptačné intervencie mladých

Študenti a študentky stredných škôl v rámci vzdelávacej súťaže „Adaptačné intervencie mladých“ prišli s návrhmi na prispôsobenie sa rôznym dopadom zmeny klímy v meste Košice (vlny horúčav, záplavy, suchá). Tvorbe návrhov predchádzalo doručenie poznatkov stredoškolákom o možnostiach zmierňovania negatívnych dopadov zmeny klímy na obyvateľov Košíc, spolu s predstavením aktuálneho košického adaptačného plánu.

Zástupcovia Karpatského rozvojového inštitútu a Útvaru hlavného architekta mesta Košice odmenili 5 najlepších návrhov. Odovzdávanie cien sprevádzala odborná debata s odmenenými študentami, ktorí zúčastneným bližšie predstavili svoje návrhy. Úspešní študenti okrem zraniteľnosti územia zohľadnili vo svojich adaptačných návrhoch aj rôzne širšie aspekty ako ekonomická náročnosť, dostupnosť a funkčnosť opatrení a prienik ich návrhu s nízkouhlíkovou agendou, čím si pri vyhodnotení získali odbornú porotu. Nápady boli odovzdané relevantným oddeleniam magistrátu mesta Košice a môžu poslúžiť ako inšpirácia pri realizovaní budúcich adaptačných opatrení.

Veríme, že vedomosti získané počas tejto skúsenosti, prispejú k tomu, že s dramatickou zmenou klímy a jej dôsledkami, budú počítať nielen deti, ale cez nich aj ich rodičia a pedagógovia. A spoločne budú robiť kroky k tomu, aby sa jej dopadom vedeli prispôsobiť a samotnú zmenu klímy zmierňovať,“ povedal Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu.

„Uvedomujeme si, že dopady zmeny klímy už dnes ovplyvňujú každého z nás. Z dlhodobého pohľadu je to však práve najmladšia generácia, ktorá bude vystavená ešte intenzívnejším a častejším horúčavám či suchám. Preto si zvlášť ceníme túto iniciatívu Karpatského rozvojového inštitútu a nápady mladých ľudí využijeme pri realizácii nášho aktuálneho Adaptačného plánu mesta Košice na zmenu klímy“, uviedol Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Bližšie informácie a fotogaléria z ocenenia najlepších prác:

https://www.facebook.com/karpatskyrozvojovyinstitut/posts/4972887259425941

https://www.facebook.com/karpatskyrozvojovyinstitut/posts/4945199845528016

 

Kontakt:

Mgr. Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút (schvalb@kri.sk)

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore