Tlačové správy

Od poznania minulosti k prítomnosti a budúcnosti

V rámci grantového programu Inovuj ty!, ktorý bol podporený iniciatívou Európskej komisie Urban Innovative Actions, sme ako súčasť projektu Košice 2.0. v roku 2021 získali grant na projekt Od poznania minulosti k prítomnosti a budúcnosti.

Vďaka projektu  sme inštalovali menovky našich bratov a sestier, ktorí sa v minulosti zúčastňovali bohoslužieb v tejto synagóge na Puškinovej ulici v Košiciach. Inými slovami, aj pre budúce generácie sme zachovali svedectvo o živote židovskej komunity v Košiciach.

Cieľom nášho projektu je teda informovať majoritné obyvateľstvo i národnostné menšiny žijúce hlavne na území Košíc o histórii židovskej komunity v Košiciach. Pátrať po osudoch tých, po ktorých ostali v tejto synagóge len prázdne stoličky a lavice.

Pred ostatnou rekonštrukciou synagógy na Puškinovej ulici, Združenie ESTER vypracovalo plán interiéru aj so sedadlami. Veľmi zodpovedne bol vyhotovený  zoznam mien  podľa nájdených papierových menoviek. Žiaľ, všetky sa nezachovali. Preto  sme sa snažili získať a doplniť zoznamy pomocou rôznych inštitúcií, organizácií a v spolupráci s tými, ktorí z rôznych príčin opustili Košice.

Pôvodný plán synagógy aj so zoznamom vypracovali v roku 2004 členky Združenia ESTER Eva Skalická a Marta Grossman Gyoriová.

Od roku 2021 tento zoznam a plán upravoval Peter Absolon.

Projekt bude pokračovať aj v budúcnosti. Prosím, pre informácie, alebo ak chcete doplniť mená ,kontaktujte:

ŽNO Košice (Židovská náboženská obec Košice)

tel:+421903527262

email:kancelaria@kehilakosice.sk

Marta  Grossman  Gyoriová

tel: +421905 508579

email: marta.gyoriova@gmail.com

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore