Košice

Prehľad podujatí 34. týždeň – DOPLNKY – 24.08.2022

D O P L N O K  č. 1

 ŠTVRTOK         Združenie FEMAN

25. augusta        RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadčka na 1. poschodí  

9:00                     Témy TB:

  •                    Vyhodnotenie zberu podpisov na kandidatúru Eduarda Buraša na post predsedu Košického samosprávneho kraja
  •                    Aktuálna situácia na Ukrajine

                            Hosť TB: 

                            Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN

__________________________________________________________________________

D O P L N O K  č. 2

PIATOK             Dušan Drotár

26. augusta        pred budovou MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice

10:30                    Téma TB:

Dušan Drotár – oznámenie kandidatúry na post starostu MČ Košice-Západ

                              Hosť TB: 

Dušan Drotár

__________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 ČLENSKÉ  SSN

Pripomínam, že 24. septembra 2022 sa bude v Bratislave konať 14. snem SSN, preto musíme v regiónoch uzatvoriť stav členskej základe do konca augusta.

Ak hodláte zostať naďalej členmi SSN, vyrovnajte si, prosím, svoje podlžnosti na členskom do konca augusta 2022 – po tomto termíne budete z databázy členov SSN vyradení.

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

__________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore