Tlačové správy

More možností v prvej interaktívno-edukačnej výstave Východoslovenskej galérie

  • Vernisáž: 13. 9. 2022 o 18:00
  • Trvanie výstavy: 14. 9. 2022 – 26. 3. 2023
  • Kurátorky: Petra Filipiaková, Viera Ballasch Dandárová
  • Výstavná sieň C, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy More možností, ktorá sa uskutoční 13. 9. 2022 o 18:00 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach.

More možností
Výstavno-edukačný projekt More možností otvára environmentálne otázky prostredníctvom diel zo zbierky VSG doplnených aj o úzky výber zbierkových predmetov z Východoslovenského múzea. Výstava sa nesnaží mapovať umelcov, ale zameriava sa skôr na predstavenie tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka, jeho činnosťou, zásahmi a dopadmi vo vzťahu k životnému prostrediu. Cieľom je rozširovať povedomie o jeho ochrane a analyzovanie problematiky individuálnej environmentálnej zodpovednosti. Klimatická zmena nie je spojená len s prírodnými javmi, ale najmä s uvedomelou činnosťou človeka, ktorú je potrebné regulovať a najlepšie je začať od samého seba. Súčasťou projektu More možností je aj množstvo sprievodných programov pre širokú verejnosť a edukačných materiálov určených pedagógom, rodičom a ich deťom.

Voda ako námet
Štyri hlavné kapitoly inštalácie sú prepojené námetom vody, ktorý sa odzrkadľuje aj v architektúre výstavy. Symbol nekonečna v úvode výstavy komunikuje regeneračnú životaschopnosť prírody. Pripomína doposiaľ nezastaviteľný, hydrologický cyklus, poháňaný slnečným žiarením a gravitačnými silami Zeme. Ďalšie časti: „Nech slúži ľudstvu“ a „Sám proti sebe“ parafrázujú diela od umelcov Róberta Dúbravca a Rudolfa Sikoru a úzko spolu súvisia. Prvá z nich prezentuje dynamický vývoj ľudstva, nezadržateľný pokrok a zvyšujúcu sa životnú úroveň. Druhá upozorňuje na dôsledky tohto správania. Napríklad v podobe zmien prirodzeného prostredia jaskynných biotopov spôsobených turizmom, stúpanie hladiny oceánov, miznutie podzemných vôd, hromadenie zbytočného odpadu, dopady vojenských konfliktov a mnohé iné. Posledná časť výstavy nabáda návštevníka k zamysleniu sa nad stavom zemskej klímy a k zmenám životného štýlu. Celá výstava cez interaktívne prvky nabáda návštevníka k interaktivite a zásahu do priestoru.

Jednou vetou
Výstava približuje význam environmentálnej výchovy v každom veku, je symbolickým ukazovateľom kolektívnej moci ľudstva nad prírodným svetom a navádza k pochopeniu a aktivizácii jednotlivcov zapojiť sa do dialógu a nachádzať riešenia.

Vystavujúci autori a autorky
Maria Bartuszová, Kvetoslava Fulierová, Zlatica Reištetterová, Ákos Aranyossy, Blažej Baláž, Juraj Bartusz, Peter Bartoš, Marko Blažo, Július Bukovinksý, Jozef Czauczik, Orest Dubay, Róbert Dúbravec, Daniel Fischer, Ľudovít Fulla, Elemír Halász-Hradil, Stanislav Harangozó, Anton Jasusch, Ignác Klimkovič, Juraj Meliš, Rudolf Sikora, František Veselý, Ján Zelinka

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore