Tlačové správy

Október 2022 v Galérii umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 10. – 31. 10. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717      Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882 719
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pokračuje v mesiaci október rozmanitou programovou ponukou orientovanou pre školské skupiny, rodiny s deťmi i širokú verejnosť. Hneď začiatok mesiaca odštartujeme tematickou dielňou projektu Nedeľný kreatívny ateliér, určenú pre rodiny s deťmi. Pre dospelého návštevníka pripravujeme výtvarné workshopy projektov Ženy on line 9Open Studio, ako aj autorskú prezentáciu tvorby Roba Kočana v rámci fóra Orbis Pictus: Rozhovory o umení. Záver mesiaca bude patriť hudbe i pedagógom: v rámci projektu X-ART / Koncert v galérii vystúpia s multimediálnou prezentáciou študenti Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a počas Metodického dňa pre učiteľov výtvarnej výchovy uvedieme prednášku, tvorivú dielňu a komentovanú prehliadku výstavy s autorkou Editou Vološčukovou. Pre školské skupiny je určené široké spektrum tvorivých dielní, komentovaných prehliadok a celodenný program Edu-Art spojený s prednáškami a výtvarnými workshopmi.

Vo výstavnom balíku galérie sa nachádzajú štyri aktuálne výstavy: Artis Monumentum, 1987 – 2022, Robo Kočan: Príbehy v depozitároch, Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate a Edita Voluščuková: Laboratórium; a dve stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica. V nedeľu, 2. 10. sú posledný krát sprístupnené exteriérové expozície v Záhrade umenia a v Galérii pri dufarte. Bez časovej limitácie uvádzame na web stránke galérie virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií.

Galéria umelcov Spiša je v októbri pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00.  Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 12. 10. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ / Link: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne

 2.10. 2022, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: STRAŠIDIELKA

Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. Tvorba „smiešnych“ strašidiel z farebnej vlny a papiera. Vstupné: € 5 / osoba. V cene prehliadka výstav. Lektorka: Anna Timková – GUS.

 12.10. 2022, streda / 17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: IMAGINÁRNY SVET ROBA KOČANA

K výstave Príbehy v depozitároch. Autorská prezentácia tvorby za hranicami klasického média. Vstup voľný.

14.10. 2022, piatok / 16.00 – 19.00 | ŽENY ON LINE 10: BRMBOLEC

Tvorba ozdobnej guľky na kľúče alebo kabelu štrikovaním a ketlovaním. Lektorka: Ivana Figová. Vstupné: € 4 / osoba.

19. 10. 2022, streda / 19.00 – 20.00 | X – ART / KONCERT V GALÉRII: MLADÍ MLADÝM II.

Multimediálna prezentácia tvorivých aktivít pedagógov a študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kurátor: Peter Machajdík. Vstupné: 6 € / osoba.

26.10. 2022, streda / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: DROBNÁ OZDOBA

Tvorba drobnej interiérovej ozdoby technikou twist art. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné: € 10 / osoba.

METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV VÝTVARNEJ VÝCHOVY

27.10. 2022, štvrtok / 9.00 – 13.00 | LABORATÓRIUM S EDITOU VOLOŠČUKOVOU

Komentovaná prehliadka výstavy, prednáška a tvorivá dielňa. Vstupné: 5 €/ osoba. Rezervácie vopred: programy@gus.sk

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl! Prehľad programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore