Tlačové správy

Hydrogen Aviation Valley Košice

  • Miesto: Univerzitný vedecký park Technicom, Technická univerzita v Košiciach
  • Čas: 09:00-17:00
  • Deň: 3.10.2022

V rámci Európskeho vodíkového týždňa sa 3. októbra 2022 uskutoční workshop s názvom Hydrogen AviationValley Košice (HAVK) v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom Technickej Univerzity v Košiciach.

Tento workshop, organizovaný Leteckou fakultou Technickej Univerzity v Košiciach, Košickým samosprávnym krajom a Centrom vedecko-technických informácii Slovenskej republiky, sa zaoberá
synergiou spoločných európskych podnikov Clean Aviation, Clean Hydrogen a SESAR 3. Na podujatí odznejú prezentácie riaditeľov spoločných európskych podnikov, ktoré budú nasledované odbornou diskusiu na tému vytvárania synergií na regionálnej a európskej úrovni. Prezentácie takisto odznejú aj od expertov z univerzít, vedeckých parkov a priemyslov z rôznych európskych krajín vrátane Švajčiarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny.

Podujatie sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá časť je venovaná téme čistého letectva, ktorá pojednáva o inováciách v bezimisných technológiách. Druhá časť prinesie diskusiu o digitalizácii v letectve, ktorá zahŕňa témy ako virtuálna realita vo výcviku pilotov a prímestská letecká mobilita. Mimo iné témy sa bude diskusia venovať aj integrácii bezpilotných lietajúcich systémov do
spoločného vzdušného priestoru a poskytne priestor na diskusiu k téme systémového riešenia tejto problematiky na národnej úrovni.

Počas podujatia dôjde aj k podpisu Memoranda o porozumení medzi Leteckou fakultou TU v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom.

Kontakt:
Marek Košuda
Prodekan pre rozvoj
0944272056

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore