Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza poslednú zo sériu multimediálnych hudobných produkcií

X-ART / KONCERT V GALÉRII: MLADÍ MLADÝM v stredu, 19. októbra 2022

  • Miesto / kontakt:  Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, 0948 882717, riaditel@gus.sk

  • Termín podujatia: 19. 10. 2022, streda o 19.00
  • Kontakt pre médiá: Peter Machajdík, kurátor projektu, tel. 0910 476544

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, uvedie v stredu, 19. 10. o 19:00 hod. poslednú zo série multimediálnych prezentácií projektu X-ART / KONCERT V GALÉRII. Večer komorných diel 20. storočia s názvom Mladí mladým prebehne v podaní študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tvorivé a interpretačné aktivity predvedie Tatiana Bobeková hrou na violu a Bohdan Koval, Marco Manuel Bukovský a Peter Dekrét hrou na klavír.

Cieľom 2. ročníka projektu X-ART je prezentovať experimentálnu hudbu v prepojení na umelecké médiá ako hudba, tanec, výtvarné umenie a performancia, v koncepcii renomovaného hudobníka a skladateľa Petra Machajdíka. V roku 2022 galéria prezentovala šesť výnimočných produkcií hudobných telies a interpretov ako Duo Accosphere, Xénia Jarová, B.eye, či Československé komorné duo.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PROFILY INTERPRETOV

 Tatiana Bobeková – viola. Narodila sa v roku 1989 v Bratislave. Základy hry na husliach získala v Moskve, neskôr v štúdiách pokračovala na Slovensku. V súčasnosti je poslucháčkou doktorandského štúdia na  FMU AU v Banskej Bystrici  v triede  doc. Zuzany Bouřovej. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Musica Arvenzis a spolupracovala s rôznymi hudobnými telesami, napr. s Komorným orchestrom Technik, Dámskym komorným orchestrom, Jugend Philharmonie Wien, Sláčikovým komorným orchestrom ZOE a Synequa quartet. Od roku 2021 je členkou orchestra Slovenského národného divadla. Rada interpretuje progresívne diela klasickej hudby 20 storočia.

Bohdan Koval – klavír. Narodil sa v roku 1993 na Ukrajine. Študoval v Glinkovom Konzervatóriu v meste Dnipro-petrovsk. V roku 2019 ukončil magisterské štúdium na FMU AU v Banskej Bystrici v triedach doc. Evy Varhaníkovej a prof. Mariána Lapšanského, u ktorého v súčasnosti študuje doktorandské štúdium a súčasne pôsobí na FMU aj ako pedagóg klavírnej spolupráce. Je držiteľom viacerých ocenení z  národných aj medzinárodných súťaží a zúčastnil sa mnohých majstrovských kurzov pod vedením renomovaných pedagógov. Venuje sa sólistickej aj komornej hre a propaguje diela ukrajinských skladateľov. V minulom roku vystúpil s recitálom v Slovenskej filharmónii, kde interpre-toval dielo ukrajinského skladateľa 1.polovice 20. storočia Viktora Kosenka.

Peter Dekrét – klavír. Narodil sa v Banskej Bystrici v roku 1997. V súčasnosti je študentom v triede prof. Mariána Lapšanského na magisterskom štúdiu klavírnej hry na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici so zameraním na komornú hru. Predtým študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v triede Aleša Solárika. V roku 2017 sa stal laureátom Súťaže študentov slovenských konzervatórií v komornej hre v kategórii klavírne duo. Umelecky spolupracuje s viacerými interpretmi, hlavne z prostredia Banskej Bystrice. Venuje sa najmä spolupráci so spevákmi, huslistami a s klaviristami v klavírnom duu, s ktorými sa venuje aj interpretácii skladieb 20. storočia.

Na stiahnutie program, plagát, TS:

http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/x-art-koncert-v-galerii-mladi-mladym-ii

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka

Galéria umelcov Spiša

riaditel@gus.sk

Tel. +421 53 4174621, +421 948 882717

WWW.GUS.SK

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore