Tlačové správy

SOŠ technická na Kukučínovej 23 v Košiciach otvára svoje brány pre verejnosť

v utorok 25. októbra 2022 otvorí brány svojho areálu stredná škola so 75-ročnou remeselnou tradíciou. Deň otvorených dverí odštartuje úplne nová školská kapela KUKUČÍNKA Band.

Skupiny návštevníkov budú sprevádzať členovia školského parlamentu, ktorí žiakom ukážu hasičské, vodárske, murárske, maliarske a stolárske dielne a ich vybavenie. SOŠ technická (SOŠT) Kukučínova 23 je zároveň jedinou školou na východnom Slovensku, ktorá spolupracuje so spoločnosť APPLIA – združenie výrobcov domácich spotrebičov. Budúci servisní technici majú vďaka tejto spolupráci  k dispozícii novo vybavenú učebňu pre odbor Mechanik – Elektrotechnik.

Atraktívny program doplní študentský dobrovoľný hasičský zbor ukážkami z praxe a odvážlivci si budú môcť vyskúšať aj horolezeckú stenu pod odborným dozorom.

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 aktuálne vzdeláva študentov v štvorročných študijných odboroch Mechanik hasičskej techniky, Mechanik elektrotechnik, Technik vodár vodohospodár, Technik energetických zariadení budov a Mechanik stavebno-inštalačných zariadení. V trojročných učebných odboroch sa škola venuje výchove k tradičným remeslám stolár, murár, maliar, tesár, strechár, krajčír/krajčírka.

Deň otvorených dverí sa v utorok 25. októbra 2022 začína o 9:00 hod. a potrvá do 14:00 hod.

Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová

+421 911 527 419

smrcova.ivana@gmail.com

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore