Tlačové správy

V Trebišovskom múzeu výstava 1492 od Mária Flaugnattiho

Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje výstavu s názvom 1492 od autora Mária Flaugnattiho. Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. novembra o 16:30 hodine v priestoroch Múzea v Trebišove.

Akademický maliar Mário Flaugnatti sa narodil v roku 1964 v Trnave. Vyrastal a detstvo prežil v Trebišove. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, odbor: keramika. v období rokov 1982-1983 pracoval v ľudovo-umeleckom družstve Keramika Pozdišovce, pracovné zaradenie kruhár-príprava materiálov na výrobu.

V roku 1989 vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reštaurovania pamiatok. Počas štúdia bol na prázdninovom študijnom pobyte v Taliansku. Bol tiež členom divadelného tanečného súboru Darnica.

1989-1990 absolvoval základnú vojenskú službu – Armádne výtvarné štúdio Praha. Od roku 1990-1991 pedagogicky pôsobil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, nadstavbové štúdium reštaurovania.

Dnes je členom Komory reštaurátorov so sídlom v Bratislave. Venuje sa reštaurátorskej praxi a voľnej tvorbe v odbore maľba, grafika a fotografia. Od roku 1991 pôsobí ako výtvarník na voľnej nohe a zúčastňuje sa kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Kontakt:

Mgr. Mária Čatyová

majkacaty@gmail.com

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore