Tlačové správy

Interaktívna hra s umením zo zbierky galérie na výstave OD MIMÉZIS K HYPERREALITE

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov výstavy: OD MIMÉZIS K HYPERREALITE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII II., 2017 – 2021
  • Termín výstavy: 16. 11. 2022 – 26. 3. 2023
  • Vernisáž výstavy: streda, 16. 11. 2022 o 17.00
  • Kurátorka projektu: Mgr. Kamila Paceková – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Link: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

 Autori zo zbierky: Katarína Balúnová, Tomáš Agat Błoński, Eva Čarnoká, Slavomír Durkaj, Paulína Halasová, Milan Hnat, Petr Jedlička, Quirin Jedlička, Zuzana Kacvinská, Martin Kacvinský, Robo Kočan, Jaroslav Malík, Annamária Mikulíková, Ivan Novotný, Peter Rónai, Peter Smik, Imrich Svitana, Simona Štulerová, Amalka Ľudmila Valenčíková, Vladimíra Weiss, Peter Župník

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza edukačnú výstavu, prezentujúcu tvorbu 21 autorov a 35 vybraných diel, nadobudnutých do zbierky za posledných 5 rokov. Počet diel nie je náhodný, reprezentuje 35 rokov existencie galérie. Výstava, uvedená v rámci dramatur-gického cyklu výstav Zbierka, nadväzuje na prvú edíciu „Akvizícií v interakcii“, ktorá bola uvedená v r. 2017 na výstave Puzzle. Galéria v rokoch 2017 – 2021 nadobudla do zbierkového fondu spolu 347 diel rôzneho žánru od 58 autorov. Vernisáž výstavy bude prebiehať v stredu, 16. 11. 2022 o 17.00 v rámci projektov k 35. jubileu Galérie umelcov Spiša. Výstava je sprístupnená do 26. 3. 2023.

Kurátorka výstavy Kamila Paceková (GUS) uvádza:Ilúzia, zdanlivý klam simulovanej reality, apropriácia, stieranie rozdielov medzi skutočnosťou a simulakrom sú pojmy frekventované v postmodernom umení, reflektujúcom dobu, ktorú žijeme: tradičný koncept univerzálnosti nahrádza umenie individualít. Filozoficky pevne podkutý obsah postmoderny je prezentovaný eklektickou formou, ktorá je plná irónie, bizarností, montáží, ilúzií, semiotického zmätku a paradoxov“.

Výstava je členená na 3 témy a 5 aktívnych interakcií medzi návštevníkom a dielom in situ.

Téma Tvárou v tvár otvára priestor na kritické interpretácie cez prizmu umelcovej reakcie na súčasný konzumný spôsob života, postupnú automatizáciu v priemysle, čoho dôsledkom je nahrádzanie ľudskej práce robotmi. Téma analyzuje i otázky identity a postavenie človeka v spoločnosti.

Druhý blok Biomorfné tvary a fotografické experimenty poodhaľuje tvorivý proces fotografickej činnosti umelcov. Návštevník priamo experimentuje s fotografickými technikami, ktoré sú mnohokrát ozvláštnené o autorské manipulácie a vstupy. Spektakulárnou fotografickou technikou zachytené biomorfné prvky, zväčšeniny mikroskopických organických zložiek, či prírodnín vytvárajú živý magický svet. Tvarové deformácie vo figurálnej maľbe sú reflexiou autorských imaginácií a subjektívnych pohľadov na univerzum.

Koncepčnú pestrosť uzatvára tematický blok Industria, ktorý interpretuje pohľad mladej generácie na industrializáciu, urbanistické metamorfózy krajiny, či architektúry a reflektuje ekologické dopady na spoločnosť.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore