Tlačové správy

Storočných jubilantov zo zbierky Galérie umelcov Spiša spája tematická, či žánrová príbuznosť

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov výstavy: Storočnice / Ján Šimo-Svrček, Emil Paulovič a Michal Petrek
  • Termín výstavy: 16. 11. 2022 – 26. 3. 2023
  • Vernisáž výstavy: streda, 16. 11. 2022 o 17.00
  • Kurátorky projektu: Mgr. Kamila Paceková, Mgr. Mária Šabľová – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Link: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza výstavu, prehod-nocujúcu diela troch „storočných“ autorov zo zbierky galérie, hľadajúc žánrové, či tematické súvislosti, ako i paralely z dokumentačného archívu. V roku 2022 si pripomíname 100 rokov od narodenia Jána ŠIMO-SVRČEKA, Emila PAULOVIČA a Michala PETREKA. Výstava pod kurátorskou taktovkou Kamily Pacekovej a Márie Šabľovej (GUS) je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Jubilanti.

V zbierke galérie sa nachádza celkom 226 diel, prevažne kresieb, autora Jána Šimo-Svrčeka (*1922 – †2006). Vo svojej tvorbe sa venoval monumentálnej maľbe a krajinomaľbe, pri ktorej využíval techniku mastného a suchého pastelu. Kreslil flomastrom, ceruzou, suchým a mastným pastelom a štetcom. Kresby zachytávajú dobový obraz východoslovenskej krajiny a hradbových komplexov na Slovensku. Šimo-Svrček výstižne zaznamenal v linorytoch a kresbách mnohé, dnes zaniknuté lokality Spišskej Novej Vsi: architek-tonické kompozície asanovaných lokalít mestského intravilánu rozpracoval flomastrom na vyše 40-tich kresbách. Archív galérie disponuje veľkorysým darom od autora –  1 089 kresieb slovenských i zahraničných architektonických scenérií: výstava premiérovo uvádza výber z dokumentačného archívu, orientovaného na krajinu Spiša, figúry, či iné žánrové motívy.

Emil Pavlovič (*1922 – †2004) sa venoval krajinomaľbe, zátišiam s kvetinami a portrétnej tvorbe. Inšpiráciou sa mu stala príroda rodného kraja, ale aj prírodné krásy Slovenska. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza 13 malieb a 2 kresby autora. Väčšina diel zachytáva slovenskú krajinu, dominanty miest a architektonické zákutia. Zbierku dopĺňajú portréty umelca Štefana Cpina a neznámych pltníkov.

Tretím jubilantom je Michal Petrek (*1922 – †1972), ktorý sa narodil v Spišských Vlachoch. Petrekova maliarska tvorba bola zo začiatku ovplyvnená dielom Jána Mudrocha a najmä odkazom Ľudovíta Fullu, s ktorým sa stotožňoval v uplatňovaní abstraktných a dekoratívnych polôh maľby. Postupným abstrahovaním a geometrizáciou tvarov vylúčil z maliarskej plochy predmet. V zbierke galérie sa nachádzajú iba tri Petrekove maľby. Veľkoformátová žánrová olejomaľba Vešanie prádla z roku 1956 je ukážkou uplatnenia postimpresionistických tendencií. Kolekciu diel v zbierke dopĺňajú dve portrétne maľby, vyznačujúce sa uvoľneným rukopisom.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore