Tlačové správy

Bývalá vrátnica Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa zmenila na moderné návštevnícke centrum

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) sa uskutoční 12. decembra 2022 od 15.00 hodiny na Mánesovej ulici č. 23 v Košiciach. Program sa začne symbolickým prestrihnutím pásky a príhovorom rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., pokračovať bude príhovorom riaditeľa Botanickej záhrady prof. RNDr. Pavla Mártonfiho, PhD. a prítomným sa prihovoria aj ďalší pozvaní hostia. Po akte slávnostného otvorenia bude odhalené umelecké dielo známeho košického výtvarníka mladšej generácie, ktorého identita je až do otvorenia tajomstvom. Od 15.45 do 17.00 bude pre hostí a účastníkov slávnostného otvorenia sprístupnená individuálna nočná prehliadka expozícií rastlín v skleníkoch pri nezvyčajnom osvetlení.

„Slávnostné otvorenie návštevníckeho centra v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v tomto roku zavŕši sériu úspešných rekonštrukcií priestorov univerzity a jej pracovísk.  V tom roku sme úspešne zrekonštruovali a zrenovovali priestory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici v Košiciach, v Botanickej záhrade bola otvorená nová kaviareň, ktorej služby využívajú nielen návštevníci záhrady, ale aj študenti, pedagógovia a zamestnanci UPJŠ. Naším cieľom je vytvoriť moderný univerzitný kampus so širokou škálou služieb nielen v oblasti vzdelávania, ale aj pre širšiu verejnosť,“ vysvetlil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., ktorý zároveň srdečne pozýva na slávnostné otvorenie návštevníckeho centra.

„Vybudovaním nového návštevníckeho centra sa Botanická záhrada posúva ešte bližšie k návštevníkom. Veríme, že služby centra a BotaniCafé, ktoré budú návštevníkom poskytnuté, zvýšia ich komfort pri návšteve záhrady,“ informoval prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

V centre si návštevníci budú môcť zakúpiť vstupenky do areálu, suveníry BZ UPJŠ a rôzne ďalšie informačné a propagačné predmety. Centrum tiež poslúži ako informačný bod so zázemím na zhromažďovanie návštevníkov pri organizovaných prehliadkach záhrady a iných podujatiach.

„V rámci otvorenia návštevníckeho centra sme pre účastníkov pripravili zjednodušenú individuálnu prehliadku skleníkov s farebným osvetlením a zvukmi džungle. Komentované večerné prehliadky v skleníkoch BZ UPJŠ pod názvom Noc v džungli sme pre verejnosť sprístupnili od decembra tohto roku, prebiehajú každý týždeň vždy v piatok a v sobotu. Tešíme sa veľkému záujmu, všetky decembrové termíny sú už vypredané, preto budú prehliadky pokračovať aj v zimných mesiacoch od nového roka. Veríme, že všetky zrealizované novinky posunú našu záhradu bližšie k moderným inštitúciám podobného zamerania,“ konštatuje prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

E-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

Tel.: +421 55 234 1672

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore