Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza tvorbu košického umelca Zbyňka Prokopa na výstave „Partitúry“

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov výstavy: ZBYNĚK PROKOP: „PARTITÚRY“, 1980 – 2022
  • Termín výstavy: 5. 4. – 16. 7. 2023
  • Vernisáž výstavy: streda, 5. 4. 2023 o 17.00
  • Kurátor projektu: PhDr. Miroslav Kleban
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Link: https://www.gus.sk/zbynek-prokop-partitury/

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza premiérovú profilovú výstavu multimediálneho umelca Zbyňka Prokopa, prezentujúcu tematický výber z experimen-tálnej tvorby ako priamu reflexiu hudby. Názov „Partitúry“ korešponduje s pretavením autorových obrazov do zvuku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou jeho komorných diel.

 Výber diel na výstave prezentuje časť rozsiahleho celku grafických partitúr. Tie sú vizuálnym záznamom rôznych procesov zvuku, ktorý v Prokopovej tvorbe predstavuje dôležitý element a podmieňuje jeho umelecký prejav. Grafické partitúry sú časozberným záznamom a vizuálnym denníkom zároveň. Sú prejavom slobodnej tvorby, výsostne nekomerčnou záležitosťou a vypovedajú o statuse kreatívneho a slobodného umelca. Zbyněk Prokop patrí k predstaviteľom staršej generácie výtvarníkov, ktorí formovali kultúrne prostredie v Košiciach a na východnom Slovensku. Tvorba Zbyňka Prokopa je definovaná intermediálnymi presahmi, vyznačuje sa symbiotickým prepojením vizuálneho umenia v podobe tradičnej grafickej polohy s prepojením nových médií.

Kurátor výstavy PhDr. Miroslav Kleban uvádza: Grafické partitúry reprezentujú vizuálne záznamy, prevedené v tradičnom médiu grafiky a kombinovaných techník, ktoré je pre Prokopa blízke, intímne a miestami doslova terapeutické. Partitúry reflektujú zvuky rôznych fyzikálnych a prírodných procesov, vo výstupe záznamov na papierovom médiu, ktoré rafinovane využíva aj vizuál notovej osnovy, ako primárneho znaku zdôrazňujúceho prepojenie so zvukom. Partitúry majú lyricko-poetický výraz, sú výpoveďou o stave mysle a duše v snahe o autobiografickú reflexiu. Ich asamblážovitá povaha zdôrazňuje prácu s rozličným materiálom a technikou. Grafické partitúry ako komplexné a súborné dielo predstavujú akýsi pomyselný archív autora, ktorý dokumentuje takmer 40 rokov vnímavého skúmania a prepájania vizuálneho a zvukového umenia“.

O AUTOROVI

Zbyněk Prokop (*1962, Košice) V rokoch 1982 – 1988 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe.

Je spoluzakladateľom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde pôsobí od roku 1999 ako vysokoškolský pedagóg v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby na Katedre výtvarných umení a intermédií. Organizuje multimediálne podujatia, výstavy, workshopy a koncerty. Tvorba Zbyňka Prokopa má značný intermediálny charakter. V 80. rokoch bol súčasťou nekonvenčného hudobno-intermediálneho zoskupenia Lesní Speváci &

The Nace. Od roku 1989 pôsobí taktiež v soundartovom zoskupení Transmusic Comp. Okrem pedagogickej činnosti  a voľnej tvorby sa Prokop venuje aj organizovaniu kultúrneho života (multimediálny festival Genius Loci Levoča v spolupráci s Petrom Machajdíkom, Levočské fórum), grafickému a knižnému dizajnu.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Galéria sa zameriava na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore